DomovMediji

V družbi najuglednejših delodajalcev

Aerodrom Ljubljana je bil 21. novembra razglašen za enega najbolj uglednih slovenskih delodajalcev. Izjemno ponosni smo na odlično uvrstitev, ki je rezultat obsežne raziskave na trgu dela. Svojim zaposlenim se vedno znova trudimo zagotoviti dobre delovne pogoje in prijazno organizacijsko klimo.

Zagotovo je tudi to pripomoglo k uspešni uvrstitvi v strokovni raziskavi, v kateri je sodelovalo skoraj 9.000 ljudi. Podjetje Moje Delo, ki je spletno anketo izvajalo med decembrom 2006 in oktobrom 2007, je želelo ugotoviti, kakšen je ugled slovenskih podjetij med kandidati na trgu dela in katera so po njihovem mnenju najuglednejša. Najboljše so razglasili na slovesni prireditvi v okviru sejma Kariera07. Ugled posameznega delodajalca so določili s posebnim količnikom, ki je sestavljen iz prepoznavnosti, upoštevanja podjetja kot morebitnega delodajalca in prve osebne izbire posameznega anketiranca. Naše podjetje se je uvrstilo med 20 najboljših med skoraj 300 sodelujočimi podjetji. Odlična uvrstitev nam je prinesla certifikat Ugledni delodajalec.


V Aerodromu Ljubljana, d.d., kjer upravljamo z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, svojim zaposlenim omogočamo graditev kariere od samega začetka. Ponujamo jim varno zaposlitev in z načrtnim delom spodbujamo pripadnost podjetju ter njihov osebni razvoj. Večina letaliških poklicev zahteva specifična znanja in zakonsko predpisana dovoljenja za delo, ki jih je mogoče pridobiti le z usposabljanjem na delovnem mestu. Zato stalno skrbimo za izobraževanje, kar nam omogočajo tudi sredstva, pridobljena v javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zg. Brnik, 23. november 2007