DomovMediji

Čisti dobiček več kot še enkrat višji

Aerodrom Ljubljana nadaljuje z odličnimi poslovnimi rezultati. Za prvih devet mesecev leta 2007 družba beleži občutno rast prometa, še posebej tovornega, prihodkov in dobička.

V prvih devetih mesecih leta 2007 je čez letališče  potovalo 1.182.528 potnikov, kar je za 13 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta (82 odstotkov letnega načrta). Število premikov letal se je povečalo za 14 odstotkov. V devetih mesecih leta 2007 jih je bilo 35.538 (78 odstotkov letnega načrta). Tovorni promet je v devetih mesecih znašal 15.915 ton in je v primerjavi z lanskim obdobjem večji za 59 odstotkov (95 odstotkov letnega načrta). Tovor prepeljan z letali se je povečal za 102 odstotka, kamionski tovor za 20 odstotkov, pošta pa za 12 odstotkov.

V obravnavanem obdobju je bilo ustvarjeno za 28.301 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je 30 odstotkov več kot lani, poslovni odhodki pa so se povečali za 21 odhodkov in so znašali 16.469 tisoč evrov . Izkazan je bil poslovni izid iz poslovanja v višini 11.832 tisoč evrov (44 odstotkov več kot lani). Po prištetju finančnih prihodkov ter ob upoštevanju finančnih odhodkov in ocenjenega davka od dobička znaša čisti poslovni izid obdobja 15.554 tisoč evrov. To je kar za 104 odstotke nad lanskim čistim dobičkom. Dobro poslovanje se je odrazilo tudi v zaupanju vlagateljev. Vrednost delnice AELG je bila v prvih devetih mesecih letošnjega leta za več kot dvakrat višja.

V prvem polletju leta 2007 je Aerodrom Ljubljana v izgradnjo objektov ter nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme vložil 15.297 tisoč evrov lastnih sredstev. Glavna aktivnost je bila usmerjena v dograditev 1. faze novega potniškega terminala. V sklopu te investicije je bila razširjena tudi sortirnica B, kjer je bil nadgrajen sistem za sortiranje prtljage. Zaradi priprave letališke infrastrukture na schengenski mejni prehod je bila izvedena tudi adaptacija hangarja splošnega letalstva, v katerem je bil zgrajen potniški terminal za potnike splošnega letalstva. Septembra se je zaključila gradnja tovornega terminala za DHL. Zgrajen je bil podaljšek vozne steze TWY A in dve pravokotni spojnici do vzletno pristajalne steze. Istočasno z gradnjo podaljška vozne steze je bila izvedena rekonstrukcija vzletno pristajalne steze v dolžini 300 m, te dni pa se zaključuje tudi razširitev ploščadi za parkiranje letal splošnega letalstva v velikosti 10.000 m2.

Zg. Brnik, 28. november 2007