DomovMediji

Podaljšali smo vozno stezo

V Aerodromu Ljubljana, d.d., smo v teh dneh zaključili podaljšanje vozne steze in s tem še povečali varnost oskrbe letal, tovora in potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. S podaljšanjem se je zmogljivost vzletno-pristajalne steze povečala za tretjino.

S podaljšanjem vozne steze, ki služi vožnji letal po letališču in je vzporedna vzletno-pristajalni stezi, se je povečala zmogljivost obstoječe vzletno-pristajalne steze na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Vozno stezo smo podaljšali za 1.300 metrov (z 2.000 na 3.300 metrov). Po novem lahko v eni uri na stezi pristane ali vzleti od 20 do 25 letal, prej pa je bila njena zmogljivost največ 15 letal na uro. Zaradi omenjenega podaljšanja bo vzletno-pristajalna steza razbremenjena voženj letal po njej, zato je z novo pridobitvijo večja tudi varnost na letališču.  Nove vozne površine zdaj skupaj merijo približno 45.000 kvadratnih metrov. 

Podaljšanje vozne steze je del večjega projekta, ki se je začel 1. avgusta lani. V sklopu projekta sta bili zgrajeni še dve 170 metrov dolgi spojnici, obnovljen je bil del vzletno-pristajalne steze, za 9.600 kvadratnih metrov pa razširjena parkirna ploščad pred hangarjem za splošno letalstvo.
Pri obnovi 315 metrov vzletno-pristajalne steze smo sanirali razpoke, vgradili nove luči, položili nov asfalt in prevleko ter stezo na novo označili. Ploščad splošnega letalstva je bila razširjena zaradi selitve Centra za splošno letalstvo na novo lokacijo. Ob tem je bil za potrebe splošnega letalstva zgrajen tudi nov, sodoben terminal s potniško čakalnico, dvema VIP salonoma, mejnim prehodom ter prostori za posadke in uslužbence. Na razširjeni ploščadi splošnega letalstva so tri parkirna mesta namenjena tudi helikopterjem. Ureditev novih prostorov pa je usklajena s predpisi, ki jih nalaga Schengen.

S tem se infrastrukturna širitev na letališču še zdaleč ne zaključuje. Že marca bomo začeli z razširitvijo glavne ploščadi, kjer nameravamo dodati pet parkirnih mest, namenjenih tudi večjim transportnim letalom. Hkrati bomo za večjo pretočnost med ploščadjo in vozno stezo zgradili dodatno spojnico. Osrednja letošnja investicija Aerodroma Ljubljana, d.d., bo zagotovo novi potniški terminal, ki ga bomo začeli graditi v drugi polovici leta 2008. 60 milijonov evrov vreden projekt bo predvidoma zaključen leta 2010. Zmogljivost (pretočnost) terminala bo 2,5 milijona potnikov na leto oziroma 850 potnikov na uro v prihodu in prav toliko v odhodu. Zagotavljal bo hitro, učinkovito in kakovostno izvajanje nalog sprejema in odprave potnikov in njihove prtljage ter izvajanje mejne in carinske kontrole v skladu s schengenskimi pravili.

Brnik, 23. januar 2008