DomovMediji

Letos več prometa in prihodkov

V Aerodrom Ljubljana letos načrtujemo 11-odstotno rast števila oskrbljenih potnikov, 13-odstotno rast premikov letal in 17-odstotno rast oskrbljenega tovora.

Leta 2007 je čez Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana potovalo 1.524.028 potnikov, zabeležili smo 46.517 premikov letal in oskrbeli 21.717 ton tovora. V primerjavi z letom 2006 je bilo potnikov za 14,2, potnikov za 13,5, tovora pa kar za 42 odstotkov več. Tudi letos bomo nadaljevali z aktivnim trženjem storitev tako pri pridobivanju novih potnikov s ciljnih trgov Italije in Avstrije kot s pridobivanjem novih povezav, predvsem na trgih Nemčije, Španije, Anglije in Skandinavije.

Rasti obsega prometa bo sledila tudi rast prihodkov od prodaje storitev, ki pa jo bo presegla rast poslovnih odhodkov. V letu 2008 bomo nadaljevali z intenzivnim naložbenih ciklusom in povečevali zmogljivost letališča. Konkurenca okoliških letališč ne omogoča znatnega dviga cen, zato je rast prihodkov vezana predvsem na povečevanje obsega prometa.

Načrtovani dobiček iz poslovanja v 2008 bo zaradi zgoraj navedenih razlogov ostal na ravni ocenjenega za leto 2007. Tudi poslovni izid pred obdavčitvijo ostaja na nivoju ocene minulega leta.

V objekte, nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniško opremo bomo letos vložili 28,6 milijonov evrov. S tem bomo povečali zmogljivost letališke infrastrukture in izboljšali kakovost storitev. Glavnino investicij bomo financirali iz lastnih sredstev.

Brnik, 29. januar 2008