Nerevidirani poslovni rezultati Aerodroma Ljubljana so rekordni tako po številu oskrbljenih potnikov in..."/>

DomovMediji

V letu 2007 smo poslovali rekordno

Nerevidirani poslovni rezultati Aerodroma Ljubljana so rekordni tako po številu oskrbljenih potnikov in količini oskrbljenega tovora kot po poslovnih prihodkih in dobičku.

Promet na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je rasel tudi leta 2007. Čez letališče je potovalo 1.524.028 potnikov, kar je za dobrih 14 odstotkov več kot leta 2006, načrt pa je bil presežen za dobrih 5 odstotkov. Opravljenih je bilo 44.517 premikov letal, kar je za slabih 14 odstotkov več v primerjavi z letom 2006 oziroma za slaba dva odstotka več od načrta. Najbolj se je povečal tovorni promet, ki je glede na leto 2006 porasel za 42 odstotkov, načrt pa je bil presežen za 29 odstotkov.  Z rednimi leti z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana sta lani začeli dve letalski družbi, in sicer finski Finnair in belgijski Brussels Airlines.

Vsi ključni kazalniki uspešnosti poslovanja družbe presegajo tako tiste iz leta 2006 kot tudi načrtovane vrednosti. Leta 2007 je bilo realizirano za 37,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, prihodki leta 2006 so bili preseženi za 30 odstotkov, kar je dobrih 6 odstotkov več od načrta. Družba je ustvarila 21,6 milijonov evrov celotnega dobička pred obdavčitvijo, kar je za 86 odstotkov več, kot je bilo predvideno v načrtu. Čisti dobiček družbe je dosegel vrednost 16,7 milijonov evrov, kar je glede na poslovni načrt za 74 odstotkov več. Na končni dobiček so v veliki meri vplivali tudi finančni prihodki, ki so pretežno rezultat kapitalskih dobičkov, ustvarjenih pri prodaji finančnih naložb. Vrednost delnice AELG na zadnji trgovalni dan leta 2007 je znašala 147,15 evrov, kar je za 156 odstotkov več kot na zadnji trgovalni dan leta 2006.

Med dogodki minulega leta velja izpostaviti odprtje 1. faze novega potniškega terminala. S posodabljanjem in nadgradnjo letališke infrastrukture bomo nadaljevali tudi v letu 2008. V objekte, nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniško opremo bomo vložili 28,6 milijonov evrov. Med najpomembnejšimi investicijami so razširitev glavne letališke ploščadi, začetek gradnje druge faze novega potniškega terminala (T2), zunanjih priključkov komunalne infrastrukture, garaže za opremo službe sprejema in odprave letal ter dve nivojski parkirišči.

V letu 2008 se bo nadaljeval trend rasti prometa, saj načrtujemo 1.688.759 potnikov, kar predstavlja 11-odstotno rast v primerjavi z letom 2007, 52.709 premikov letal oziroma 13-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2007 in 25.795 ton tovora, kar predstavlja 17-odstotno rast.

Brnik, 26. februar 2008