DomovMediji

V prvem tromesečju z več prometa

Aerodrom Ljubljana je v prvih treh mesecih letošnjega leta oskrbel slabih 22 odstotkov več potnikov in 7 odstotkov več letal kot v enakem obdobju lani. Tovornega prometa je bilo za 7 odstotkov manj.

V prvih treh mesecih leta 2008 je čez letališče potovalo 308.143 potnikov, kar predstavlja 21,5 odstotkov več kot lani in 18,2 odstotka letnega načrta. Premikov letal je bilo 10.628 (6,5 odstotka več kot lani in 20,2 odstotka letnega načrta). Teža tovora je s 4.531 tonami za 7 odstotkov nižja glede na enako obdobje lani. Padec obsega tovora, prepeljanega z letali, je predvsem posledica ukinitve linije za Romunijo, na kateri so prevozniki za UPS prevažali hitro pošto.

Skupni poslovni prihodki prvega tromesečja leta 2008 znašajo 8.206 tisoč evrov, poslovni odhodki pa 6.629 tisoč evrov. Poslovni prihodki so v obravnavanem obdobju rasli z zadovoljivo stopnjo rasti 20 odstotkov. Poslovni odhodki, ki so v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta porasli za 30 odstotkov, so v večini (amortizacija, stroški dela) fiksni in nanje sezonska komponenta poslovanja nima bistvenega vpliva (nasprotno pa močno vpliva na izkazane poslovne prihodke in s tem tudi na izkazani izid iz poslovanja). Predvsem v letu 2007 zaključena 1. faza novega potniškega terminala je povezana z višjimi stroški amortizacije in tekočega vzdrževanja, zaradi povečanega obsega prometa in spremembe tehnologije dela pa so bistveno porasli tudi stroški dela.

Poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) izkazuje 8 odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani in kaže na pozitiven denarni tok, ki ga družba ustvarja pri opravljanju dejavnosti. Ustvarjeni poslovni izid iz poslovanja (EBIT) znaša 1.577 tisoč evrov in je za 9 odstotkov nižji v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Čisti poslovni izid obravnavanega obdobja znaša 1.451 tisoč evrov, kar je 7 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Doseganje letnega načrta je 8 odstotno in je zaradi vpliva sezonskega značaja poslovanja nesorazmerno, sicer pa je primerljivo z doseganjem letnega načrta v preteklosti.

V treh mesecih leta 2008 je bilo v izgradnjo infrastrukturnih in komercialnih objektov ter za nabavo opreme za potrebe dejavnosti vloženo 1.010,5 tisoč evrov. Sredstva so bila porabljena za predelave, ki so bile potrebne za uvedbo schengenskega mejne ureditve, za povečanje pulta za službo izgubljene in najdene prtljage ter okenca za prodajo letalskih vozovnic. Sicer pa je bilo največ dela namenjenega izdelavi projektne dokumentacije za objekte, katerih gradnja je načrtovana v letošnjem letu. Izdelan je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo novega potniškega terminala. Prav tako so izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo razširitve glavne letališke ploščadi in izgradnjo nivojskega parkirišča severno od potniških terminalov. Dokončana je bila urbanistična zasnova in izvedena parcelacija zemljišč, na elektroenergetskem področju pa je bila inštalirana prenapetostna zaščita za opremo.

Prvo tromesečje so letališče, s kateri upravlja delniška družba Aerodrom Ljubljana, so najbolj zaznamovali naslednji pomembnejši dogodki:
- Predsedovanje Slovenije EU, zaradi česar so bile potrebne določene infrastrukturne in organizacijske prilagoditve. Zaradi predsedovanja se je močno povečalo število potnikov splošnega oz. poslovnega letalstva.
- Uvedena je bila spletna prijava na let, ki potnikom omogoča, da lahko del letaliških formalnosti opravijo prek interneta še pred prihodom na letališče.
- Odprt je bil podaljšek vozne steze, ki vodi do vzletno-pristajalne steze, s tem pa izboljšana varnost oskrbe letal, tovora in potnikov na letališču in hkrati za tretjino povečana zmogljivost vzletno-pristajalne steze.
- S poletnim voznim redom, ki se je začel 30. marca, je Adria Airways, d. d., uvedla redne letalske povezave z Bukarešto, Atenami, Stockholmom in Oslom.
- 30. marca je bila odpravljena mejna kontrola na notranjih letih na letališčih. Z odpravo zračnih mej, ki je sledila predhodni odpravi mejnih kontrol na notranjih kopenskih in morskih mejah, je prišlo do popolne odprave kontrol na notranjih mejah schengenskega prostora.

Brnik, 16. maj 2008

Več informacij: Brigita Zorec, tel. 04 20 61 103, brigita.zorec@lju-airport.si