DomovMediji

Pojasnilo delničarjem

Spoštovani delničarji,

Vezano na članka, objavljena v Dnevniku 12. in 13. junija z naslovoma Država po Luki Koper »prevzema« še Aerodrom in Žerjav blokiral Bajukov »prevzem« Aerodroma, uprava Aerodroma Ljubljana objavlja naslednje pojasnilo:

Uprava Aerodroma Ljubljana, d.d., ni seznanjena o kakršnikoli nameri vstopanja tujih partnerjev v lastniško strukturo podjetja.
Dnevni red skupščine delničarjev Aerodroma Ljubljana, ki bo 20. junija 2008, je znan in objavljen na spletni strani www.lju-airport.si, med točkami dnevnega reda tokratne skupščine pa ni preoblikovanja prednostnih participativnih delnic v navadne.
Kljub temu je pobuda za pretvorbo delnic pričakovana, zato se ne izključuje možnosti, da bi se o tem glasovalo na eni od prihodnjih skupščin. Aerodrom Ljubljana, d.d., je namreč med zadnjimi delniškimi družbami v Sloveniji, kjer se ohranja taka oblika lastništva. Uprava družbe preoblikovanju ne nasprotuje, saj le-to ne bi spremenilo razmerij pri sprejemanju skupščinskih sklepov. Po preoblikovanju bi imele vse delnice enake pravice, dobile pa bi tudi možnost za kotacijo na borzi, kar vse delničarje spravlja v enakovreden položaj.

Uprava družbe

Brnik, 13. junij 2008