DomovMediji

Imeli smo 12. redno sejo skupščine družbe

20. junija 2008 je zasedala 12. redna seja skupščine delniške družbe Aerodrom Ljubljana. S sklepi se lahko seznanite v priponki.

Brnik, 20. junij 2008