DomovMediji

Prvih devet mesecev zadovoljivo in stabilno

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., se je danes seznanil z nerevidiranimi devetmesečnimi poslovnimi rezultati družbe. Ti izkazujejo več prometa, več prihodkov, a zaradi povečanega obsega prometa in novih objektov tudi višje stroške v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Do konca septembra smo oskrbeli 1.352.189 potnikov, kar je za 14,3 odstotke več kot od januarja do septembra lani (80,1 odstotek letnega načrta), število premikov letal pa se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 5,9 odstotkov in jih je bilo 37.631 (71,4 odstotka letnega načrta). Prepeljano je bilo 13.033 ton tovora, kar je 18,1 odstotka manj glede na primerljivo lansko obdobje (50,5 odstotka letnega načrta).

Kljub neugodnim makroekonomskim razmeram je poslovanje družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta zadovoljivo in stabilno ter ostaja v načrtovanih okvirjih. Ustvarili smo za 31.036 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je 9,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani, in imeli 19.854 tisoč evrov poslovnih odhodkov (20,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani).

Ugodno sliko kaže poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki znaša 15.749 tisoč evrov in je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem večji za tri odstotke. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 11.182 tisoč evrov za 5,5 odstotka zaostaja za lanskoletnim (letni načrt je dosežen 85,3 odstotno), kar je predvsem posledica rasti poslovnih odhodkov, povezanih z večjim obsegom poslovanja in novimi objekti, ki jih uporabljamo od julija 2007 dalje.

Spodbudni sta tudi vrednosti EBIT marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja v poslovnih prihodkih), ki znaša 36 odstotkov in presega načrtovano za 4,8 odstotke ter EBITDA marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo v poslovnih prihodkih), ki s 50,7 odstotki za 5,6 odstotkov presega načrtovano.

Izkazani čisti poslovni izid obravnavanega obdobja v višini 9.707 tisoč evrov je zaradi ustvarjenih kapitalskih dobičkov pri prodaji finančnih naložb v enakem obdobju leta 2007 letos nižji za 37,5 odstotka (če bi lanski devetmesečni čisti poslovni izid zmanjšali za kapitalske dobičke, bi bil čisti poslovni izid prvih devetih mesecev leta 2008 na ravni lanskega). Relativno nizko doseganje letnega načrta (56,6 odstotno) je posledica dejstva, da v letu 2008 načrtovana prodaja finančnih naložb v prvih devetih mesecih zaradi neugodnih razmer ni bila realizirana.

Ocenjujemo, da bo promet potnikov in letal do konca letošnjega leta skladen letnemu načrtu. Glede na trenutne gospodarske razmere in dosežene rezultate bo tudi poslovni izid iz poslovanja predvidoma na nivoju načrtovanega.

Zgornji Brnik, 20. november 2008