DomovMediji

45 let Aerodroma Ljubljana

Danes zvečer bomo na svečanem dogodku obeležili 45. obletnico obstoja Aerodroma Ljubljana, kjer upravljamo z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. V 45 letih smo na letališču oskrbeli približno 28,6 milijona potnikov.

Prvo letalo tipa DC 6B slovenskega letalskega prevoznika, ki se je takrat imenoval  Adria Aviopromet (danes Adria Airways), je na letališču pristalo 24. decembra 1963, redni letalski promet pa je bil vzpostavljen 9. januarja naslednje leto. V 45 letih smo na letališču oskrbeli 28.603.914 potnikov, zabeležili 739.723 premikov letal in 336.281 ton tovora.

Na prireditvi, ki bo ob 19. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bomo spomnili zgodovinsko najpomembnejših mejnikov iz življenja letališča, med katerimi so poleg prvega pristanka letala tudi večje infrastrukturne širitve, vojna za Slovenijo, lastninsko preoblikovanje Aerodroma Ljubljana v delniško družbo in vstop Slovenije v EU, ki je prinesel odprtje trga, Aerodromu Ljubljana pa omogočil, da se za potnike, letalske prevoznike in ostale neletališke prihodke na trgu enakovredno kosa z drugimi tekmeci. V znak spoštovanja in zahvale za doprinos k uspešnemu razvoju Aerodroma Ljubljana, d.d., bodo na slovesnosti podeljena priznanja trem bivšim direktorjem družbe, in sicer Francu Severju, Juriju Štirnu in Vinku Možetu.

Veliko pozornosti bo na dogodku, ki so ga naslovili Čas leti mimo nas, namenjeno prihodnjemu razvoju letališča in družbe, ki z njim upravlja. Vizija letališča je, da se razvije v vodilno letališče za potniški in tovorni promet v regiji s štirimi milijoni prebivalcev. Ljubljansko letališče želi biti prvo med konkurenti kot so Zagreb, Trst, Celovec, Gradec in celo širše. Med ključne razvojne projekte uvrščajo razširitev letališke ploščadi, gradnjo novega potniškega terminala s pripadajočo infrastrukturo, prestavitev obletališke ceste proti severu, poslovno-logistični center, železnico do letališča in multimodalno logistično središče za JV Evropo, ki bo na območju letališča združevalo vse vrste prometa, ne le letalskega. Do leta 2020 nameravamo v razvoj infrastrukture vložiti približno 120 milijonov evrov. Predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, Zmago Skobir, ob tem poudarja, da se zavedamo grozeče krize, a da je ravno zdaj pravi čas za nabiranje konkurenčne prednosti pred tekmeci, zato infrastrukturnega in strokovnega razvoja kljub krizi ne nameravajo ustaviti. Ob tem je prepričan, da gre za realne načrte, ki imajo podlago v pripravljajočem se načrtu razvoja letališča za prihodnjih 40 let, v znanju in izkušnjah ter v dobri finančno-poslovni »kondiciji« delniške družbe Aerodrom Ljubljana.

Slavnostni govorec na prireditvi bo minister za promet RS, dr. Patrick Vlačič, ki meni: Dobra prometna infrastruktura je platforma za gospodarski razvoj in nobenega dvoma ni, da  je letališče njen pomemben gradnik. Zaradi ugodnega geostrateškega  položaja na križišču V. in X. koridorja, bližine avtoceste, načrtovane železniške povezave in zavoljo bližine koprskega pristanišča bi lahko postalo eno od osrednjih multimodalno logističnih vozlišč, zato njegov razvoj predstavlja nacionalni izziv."

Brnik, 15. januar 2009