DomovMediji

Podpis pogodbe za razširitev in tehnološko preureditev glavne letališke ploščadi

Danes sta predsednik upravnega odbora SCT Ivan Zidar in predsednik uprave Aerodroma Ljubljana Zmago Skobir podpisala pogodbo za razširitev in tehnološko preureditev glavne letališke ploščadi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu in bo z gradnjo predvidoma začel marca. Do junija bomo tako na letališču pridobili dodatna parkirna mesta za letala, večjo površino za razledenitev letal, intervencijsko cesto, interni bencinski servis in posodobljeno črpališče za požarno vodo. Pogodbena vrednost za gradbena, asfalterska in instalacijska dela, ki jih bo izvedel SCT, vključno z DDV, znaša 5,9 milijona evrov.

Obstoječa glavna letališka ploščad se bo proti severozahodu razširila za približno 38.500 m2. S tem bomo na letališču pridobili pet parkirnih mest za letala. Razširjeni del ploščadi bo z novo spojnico povezan na obstoječo vozno stezo. Nove površine za razledenitev letal na jugozahodni strani obstoječe ploščadi bodo omogočale lažje postopke tovrstne oskrbe letal v zimskem času.

Intervencijska cesta v dolžini 109 metrov bo povezala obstoječo letališko ploščad in vzletno-pristajalno stezo. Na jugovzhodnem delu ploščadi pa bo zgrajen interni bencinski servis, namenjen službi za oskrbo letal. V navedenem projektu je predvidena tudi posodobitev črpališča za požarno vodo.

Razširitev ploščadi je potrebna tudi zaradi nadomestila parkirnih mest za letala, ki bodo zaprta v času gradnje novega potniškega terminala. Ta 50 milijonov evrov vreden projekt bo predvidoma zaključen v skladu z načrti. Zmogljivost (pretočnost) terminala bo 2,5 milijona potnikov na leto oziroma 850 potnikov na uro v prihodu in prav toliko v odhodu. Zagotavljal bo hitro, učinkovito in kakovostno izvajanje nalog sprejema in odprave potnikov in njihove prtljage ter izvajanje mejne in carinske kontrole v skladu s schengenskimi pravili.

Zg. Brnik, 5. februar 2009