DomovMediji

Aerodrom Ljubljana in SCT sklenila pogodbo za gradbena dela pri obnovi vzletno pristajalne steze

Danes sta predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., Zmago Skobir, in predsednik upravnega odbora SCT, d. d., Ivan Zidar, podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del pri obnovi vzletno pristajalne steze (VPS) na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.  

Aerodrom Ljubljana nadaljuje s projekti posodabljanja in izgradnje letališke infrastrukture. Na javnem razpisu je Aerodrom Ljubljana za izvajalca gradbenih del pri obnovi letališke vzletno-pristajalne steze izbral družbo SCT. Pogodbena vrednost del znaša 7.740.025 evrov brez DDV.

Gradbena dela pri obnovi VPS obsegajo obnovo asfaltnih površin na celotni širini vzletno pristajalne steze v dolžini približno 3.000 metrov (300 metrov je bilo obnovljenih leta 2007), obnovo asfaltnih površin na delu voznih stez izvedbo gradbenih del za zamenjavo svetlobnega sistema ter postavitev dodatnih kabelskih jaškov. Z obnovo se bo povečala predvsem varnost VPS, ki je dolga 3.300 in široka 60 metrov. Steza je bila asfaltirana leta 1978, v celoti pa je bila nazadnje obnovljena leta 1992 s tankoslojno prevleko.

Dela se bodo odvijala v treh fazah in letos bodo izvedli prvi dve. Prva bo potekala od 10. do 25. junija 2009, druga pa od 30. junija do 15. julija 2009. V teh obdobjih bo vzletanje in pristajanje omogočeno na krajši stezi. Večje spremembe v voznem redu niso predvidene, lahko pa se zgodi, da bo promet delno oviran, ker bo v času gradbenih del instrumentalni pristajalni sistem za pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti izklopljen. Tretjo fazo obnove bodo izvedli v petnajstih koledarskih dneh v drugem kvartalu leta 2010. Takrat bodo gradbena dela potekala na sredini VPS, zaradi česar se v času del pričakuje zaprtje VPS in začasna selitev prometa na eno od alternativnih letališč.

Obnova VPS je organizacijsko zelo zahteven projekt, v pripravo podlag zanj pa so bili poleg Aerodroma Ljubljana skoraj leto dni vključeni tudi pomembnejši uporabniki letališča: letalski prevozniki, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Ministrstvo za promet in Agencija RS za okolje.

Sočasno na letališču potekata še dva večja gradbena projekta, in sicer širitev ploščadi za parkiranje letal ter gradnja hangarja za sredstva Službe za oskrbo letal. Ob tem se na območju ob letališču razvija tudi poslovno-logistični center, t.i. Airport City, v sklopu katerega bo prostor za različne dejavnosti, in sicer od turizma do trgovine, skladiščenja, logistike in ostalih dejavnosti, povezanih z letališčem. Načrtuje se tudi vzpostavitev železniške povezave letališča z Ljubljano, cesta Kranj Mengeš pa bo pomaknjena proti severu. Na območju letališča bodo do leta 2015 zgrajeni novi objekti za poslovno-upravne programe s parkirišči, hotelski kompleks, rekreacijski in športni objekti, proizvodno-logistični objekti ter objekti za vzdrževanje letal.

Zgornji Brnik, 22. april 2009