Upad fizičnega obsega prometa, ki smo ga beležili že v..."/>

DomovMediji

Poslovanje v prvih treh mesecih letošnjega leta


Upad fizičnega obsega prometa, ki smo ga beležili že v zadnjih mesecih leta 2008, se je nadaljeval tudi v prvem tromesečju letošnjega leta. Zaostajanje za prvim kvartalom leta 2008 je delno tudi posledica dejstva, da je Slovenija v prvi polovici lanskega leta predsedovala Evropski Uniji, zaradi česar je bil fizični obseg prometa v tem obdobju precej povečan. V prvem tromesečju leta 2009 smo tako oskrbeli 239.215 potnikov, kar je 22,4 odstotka manj kot v prvem tromesečju leta 2008 in predstavlja 16,0 odstotka letnega načrta. Premikov letal je bilo 9.216, kar je 13,3 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, letni načrt pa je dosežen 19,8 odstotno. Oskrbeli smo 3.212 ton tovora, kar je za 29,1 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 20,5 odstotka letnega načrta.

Neugodne gospodarske razmere, ki smo jih občutili v zadnjih mesecih lanskega leta in so se nadaljevale tudi v letu 2009, so glavni razlog za 17 odstotni upad poslovnih prihodkov v prvem kvartalu letošnjega leta (6.828 tisoč evrov). Tudi poslovni odhodki (6.318 tisoč evrov) so glede na enako lansko obdobje upadli, vendar za bistveno manj (4,7 odstotka), kar je predvsem posledica visokih stroškov amortizacije, ki so fiksne narave.

Doseženi poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 2.075 tisoč evrov predstavlja 67,0 odstotka EBITDA, doseženega v prvem kvartalu lani (letni načrt je realiziran 13,4 odstotno), medtem ko poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 510 tisoč evrov za 67,7 odstotka zaostaja za enakim lanskim obdobjem (letni načrt je realiziran v višini 5,6 odstotka).

Po prištetju finančnih prihodkov ter zmanjšanju za finančne odhodke in ocenjeni davek od dobička znaša čisti poslovni izid obdobja 676 tisoč evrov, ki za doseženim v prvem kvartalu lanskega leta zaostaja za 53,4 odstotka. Doseganje letnega načrta je 8,3 odstotno, kar pa je upoštevaje sezonski značaj poslovanja družbe sprejemljivo in v okvirih doseganja letnih načrtov v preteklih letih (v enakem odstotku je bil letni načrt realiziran tudi ob koncu lanskega prvega kvartala).