DomovMediji

Letališka infrastruktura se posodablja

V teh dneh na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana potekata dva pomembna projekta obnove in širitve letališke infrastrukture, in sicer prenova vzletno-pristajalne steze (VPS) ter širitev letališke ploščadi. Potek del sta si danes ogledala tudi Zmago Skobir, predsednik uprave investitorja, to je delniška družba Aerodrom Ljubljana in predsednik upravnega odbora SCT, Ivan Zidar, ki je izvajalec gradbenih del.

Gradbena dela pri obnovi VPS obsegajo obnovo asfaltnih površin na celotni širini vzletno pristajalne steze v dolžini približno 3.000 metrov (300 metrov je bilo obnovljenih leta 2007), obnovo asfaltnih površin na delu voznih stez izvedbo gradbenih del za zamenjavo svetlobnega sistema ter postavitev dodatnih kabelskih jaškov. Z obnovo se bo povečala predvsem varnost VPS, ki je dolga 3.300 in široka 60 metrov. Steza je bila asfaltirana leta 1978, v celoti pa je bila nazadnje obnovljena leta 1992 s tankoslojno prevleko. Dela se bodo odvijala v treh fazah, trenutno poteka prva, ki bo zaključena 25. Junija, z naslednjo pa bodo začeli 30. junija in jo končali do 15. julija.  V teh obdobjih je vzletanje in pristajanje omogočeno na krajši stezi. Tretjo fazo obnove bodo izvedli v petnajstih koledarskih dneh v drugem kvartalu leta 2010.

Do konca poletja bo zaključen drugi velik projekt, to je širitev glavne letališke ploščadi. S tem bodo na letališču pridobili dodatna parkirna mesta za letala, večjo površino za razledenitev letal, intervencijsko cesto, interni bencinski servis in posodobljeno črpališče za požarno vodo. Obstoječa glavna letališka ploščad se bo proti severozahodu razširila za približno 38.500 m2. S tem bomo na letališču pridobili pet parkirnih mest za letala. Razširjeni del ploščadi bo z novo spojnico povezan na obstoječo vozno stezo. Nove površine za razledenitev letal na jugozahodni strani obstoječe ploščadi bodo omogočale lažje postopke tovrstne oskrbe letal v zimskem času. Intervencijska cesta v dolžini 109 metrov bo povezala obstoječo letališko ploščad in vzletno-pristajalno stezo. Na jugovzhodnem delu ploščadi pa bo zgrajen interni bencinski servis, namenjen službi za oskrbo letal. V navedenem projektu je predvidena tudi posodobitev črpališča za požarno vodo.

Oba projekta skupaj sta vredna 14 milijonov evrov, upravljavec ljubljanskega letališča, delniška družba Aerodrom Ljubljana, pa ju v celoti financira z lastnimi sredstvi. Za gradbena dela pri obeh projektih je bil na evropskih javnih razpisih izbran ljubljanski SCT.

Potek del sta si danes ogledala tudi prva moža obeh družb, Zmago Skobir in Ivan Zidar. Z videnim sta zadovoljna, saj dela potekajo po načrtih. Zmago Skobir, predsednik uprave Aerodroma Ljubljana je po ogledu povedal: »Vzletno-pristajalna steza je naše ključno osnovno sredstvo, ki mora biti v vsakem trenutku brezhibno vzdrževano. Oba projekta sta organizacijsko izjemno zahtevna, saj morata biti izvedena tako, da dela ne motijo prometa in ne zmanjšujejo varnosti. Izvajalci del kakovostno in v roku sledijo tem zahtevam.«

Zg. Brnik, 18. junij