DomovMediji

Skrivno življenje hraškega mokrišča

V potniškem terminalu Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana se je začelo gostovanje dokumentarne fotografske razstave Skrivno življenje hraškega mokrišča. Avtor razstave je samostojni ustvarjalec Viktor Luskovec, fotografije pa so poleg njega prispevali še Dejan Grohar, Anže Kacin in Tone Trebar. Naravoslovna razstava, z gostovanjem katere družba Aerodrom Ljubljana kaže družbeno odgovoren odnos do matičnega okolja, bo na ogled do 20. septembra.

V zaledju reke Save se v Hrašah pri Smledniku skriva dragoceni biser slovenske narave. Ob kompleksu kmetijskega kombinata Agroemone sta predvsem zaradi izpuščanja gnojničnih voda nastali dve mlaki. V sekundarnem biotopu se je razbohotilo življenje najrazličnejših oblik in vrst. Gre za edinstven habitat, ki se je v spremenjenih razmerah v okolju prelevil v pravo oazo za več deset vrst ptic, dvoživk, žuželk, sesalcev in raznih drugih živalskih vrst, med katerimi je veliko redkih in ogroženih. Na območju hraškega mokrišča je bilo v dveh desetletjih odkritih več kot 120 vrst ptic, med njimi tudi prva gnezditev črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji.

Po gladini mlak krožijo in se potapljajo razne vrste rac, kot so regeljc, kreheljc, dolgorepka, žličarica, mlakarica in čopasta črnica, ponirki, črna liska, gosi in galebi, po plitvi vodi in blatu bredejo martinci, togotniki, deževniki in kozica, v trstičevju se skrivajo očem slabše vidne vrste, kot so bobnarice, tukalice, sinice in trstnice. Pogostnost pojavljanja obvodnih in močvirskih ptic med selitvijo je na plitvih mlakah v Hrašah enaka ali celo večja kot na drugih znanih ornitoloških lokalitetah. Med gosti so tudi tako redke vrste ptic, kot so lunji, ibisi, gosi, bobnarice, čigre, veliki srakoper in žerjav. Prav v tem mokrišču si opomorejo od dolgotrajne poti ali prezimijo.

Hraško mokrišče je po pravilniku, ki ga je sprejel pristojni minister za okolje in prostor, naravna vrednota nacionalnega pomena, celoten predel pa je uvrščen v mrežo zavarovanih območij Natura 2000. Le mokrišča to ni povsem obvarovalo pred nepridipravi. Na manjšem jezercu je bilo namreč vandalsko uničeno labodovo gnezdo z zarodom, površina večjega jezerca pa se je močno zmanjšala, ker ga posamezniki še vedno zasuvajo! Lokalna skupnost je mokrišče v Hrašah, ki je ornitološko ena najbolj pomembnih lokalitet v vsej državi, zvečine že vzela za svojega. Mokrišče postaja sestavni del šolskih programov bližnjih šol, vanj se zgrinja čedalje več ornitologov, biologov in drugih ljubiteljev narave.  In morda bo že v kratkem dozorelo spoznanje, da se hraško mokrišče, ki je le streljaj proč od letališča , nadgradi z blagovno znamko naravnega parka ali rezervata. To bo gotovo na široko odprlo možnost za trajnostni razvoj, ekoturizem in prijazno sobivanje.

Dodatne informacije: Tone Trebar; tonetrebar@volja.net; 031 875 005.

Kačji pastir Modri kresničar Ischnura elegans
Foto: Tone Trebar