DomovMediji

Sklepi 13. redne skupščine Aerodroma Ljubljana, d.d.


Danes so se na 13. redni skupščini sestali delničarji Aerodroma Ljubljana, d.d. Glasovali so o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o imenovanju revizorja za leto 2009, nekaterih spremembah statuta in plačilih nadzornega sveta.
Na skupščini so izvolili tudi novi nadzorni svet družbe. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne veljati danes, so bili za nadzornike imenovani: Miran Kunst, mag. Anja Strojin Štampar, Marko Mulej in Stanislav Boštjančič. Dva člana sta bila v nadzorni svet na predlog zaposlenih Aerodroma Ljubljana, d.d., imenovana že pred skupščino, to sta Drago Čotar in Igor Domevščik.
Novi nadzorni svet se je na ustanovni seji sestal takoj po skupščini. Za predsednico nadzornega sveta so člani soglasno izvolili mag. Anjo Strojin Štampar, za njenega namestnika pa Draga Čotarja.

Sprejete sklepe skupščine si lahko ogledate tukaj.

Brnik, 9. julij 2009