DomovMediji

Ob polletju petina manj potnikov, poleti nekoliko bolje


Ob polletju smo zabeležili 612.779 oziroma dobro petino manj potnikov kot v enakem obdobju lani. Družba je v tem obdobju ustvarila 2,9 milijona evrov dobička, kar je dobrih 42 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ko je dobiček znašal 5,1 milijona evrov.

Število premikov letal je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani upadlo za slabih 10 odstotkov, oskrbljenega tovora pa je bilo za dobro četrtino manj oziroma 6467 ton. Zaostajanje za prvim polletjem lanskega leta poleg zaostrenim gospodarskim razmeram pripisujemo še dejstvu, da je Slovenija lani predsedovala EU, zaradi česar je bil fizični obseg prometa v tem obdobju precej povečan.

Upad prometa je bil pri nas nekoliko večji od povprečja evropskih letališč. Po podatkih Združenja evropskih letališč (ACI Europe) je bilo število potnikov na evropskih letališčih v prvih šestih mesecih letos 9,6 odstotka manjše kot v istem lanskem obdobju, tovorni promet pa se je na medletni ravni zmanjšal za 23,7 odstotka. Združenje sicer pričakuje, da se bodo razmere v drugem polletju nekoliko izboljšale, še vedno pa se pričakuje okoli osemodstotni letni upad števila potnikov in 16 odstotkov manjši tovorni promet. Na nekoliko boljše drugo polletje kaže tudi naši podatki o prometu za julij in avgust. Julija smo oskrbeli 9,1 odstotka manj potnikov kot v istem lanskem mesecu, tovorni promet pa je upadel za 29 odstotkov. Še boljše nam za zdaj kaže v avgustu. Tovorni promet sicer še vedno za 26 odstotkov zaostaja za primerljivim lanskim obdobjem, zato pa je število potnikov le dobre štiri odstotke manjše kot lani. Skupno po zadnjih podatkih po številu potnikov za 16,7 odstotka zaostajamo za primerljivim lanskim dosežkom, medtem ko je tovornega prometa tretjino manj kot lani.

Upad števila potnikov se je odrazil tudi zmanjšanju poslovnih prihodkov, ki jih je skupno 15,4 milijona evrov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so upadli za 18 odstotkov. Poslovnih odhodkov je 12,7 milijona evrov, kar je za 4,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Zaradi sezonskega vpliva večje aktivnosti se je Aerodromu Ljubljana v drugem četrtletju nekoliko izboljšala dobičkonosnost. Dobiček iz poslovanja je v šestih mesecih dosegel 2,75 milijona evrov, kar je 52 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček prvega polletja znaša 2,95 milijona evrov, kar je 43 odstotkov manj kot v prvem polletju lani. Samo v drugem četrtletju je Aerodrom ustvaril 2,27 milijona evrov čistega dobička, kar je 38 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju.

Zaradi investicij, ki jih je družba izvedla v maju in juniju, so bile kratkoročne poslovne obveznosti 30. junija za 123 odstotkov višje kot ob koncu lanskega leta, znašale pa so 8,8 milijona evrov. Med najpomembnejšimi investicijami sta izvedba prve faze rekonstrukcije vzletno pristajalne steze, ki je Aerodrom stala 2,9 milijona evrov, in razširitev glavne letališke ploščadi, za kar so do konca poletja namenili 2,5 milijona evrov.

Brnik, 27. avgust 2009