zaposlitvenega portala MojeDelo.com je bila konec lanskega leta

DomovMediji

Iskalci zaposlitve so nam prisodili priznanje »Ugleden delodajalec 2009«

Na pobudo zaposlitvenega portala MojeDelo.com je bila konec lanskega leta med iskalci zaposlitve ponovno izvedena poglobljena strokovna raziskava o slovenskih najuglednejših delodajalcih. V raziskavi je sodelovalo več kot 3000 iskalcev zaposlitve, ki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela. Že drugič so nas uvrstili med najuglednejše delodajalce in nas prepoznali kot uspešno in stabilno podjetje.

Sodelujoči v raziskavi so kot najpomembnejše izpostavili zaupanje nadrejenim in organizaciji, odnose s sodelavci, možnosti napredovanja, odgovornosti in pristojnosti. Po drugi strani, ugotavljajo avtorji, je na pomenu izgubilo vse, kar povezano z bonitetami in finančnimi vidiki delovnega mesta, npr. plača, dodatne ugodnosti in potovanja v tujino.

Avtorji raziskave sicer ugotavljajo, da slovenska podjetja premalo poznajo koncept gradnje blagovne znamke delodajalca in vseh prednosti, ki jih ta prinaša. »Podjetja z visokim ugledom namreč privabijo precej bolj kakovostne zaposlene, kar pripomore k boljšim poslovnim rezultatom in zagotavlja razvoj podjetja na dolgi rok«, navajajo.

V raziskavi so za najuglednejšega delodajalca že drugič zapored izbrali Krko, ostala podjetja z visokim ugledom pa so še (po abecednem vrstnem redu): Abanka Vipa d.d., Adria Airways d.d., Bayer d.o.o., Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o., HEWLETT-PACKARD d.o.o, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., IBM Slovenija d.o.o., Lek d.d., Merkur, d.d., Microsoft d.o.o., Mobitel d.d., Petrol d.d., Probanka d.d., SI.MOBIL d.d.,   Siemens d.o.o., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d. in Telekom Slovenije, d.d..