DomovMediji

Nove informacijske rešitve

Z namenom zniževanja stroškov, večje zanesljivosti in izboljšanja uporabniške izkušnje je bilo na letališču v zadnjem času uvedeno nekaj novih informacijskih rešitev. V določeni meri so plod lastnega znanja sodelavcev Aerodroma Ljubljana in dobrega sodelovanja med zaposlenimi in zunanjimi izvajalci.    

Tako je bil v prvih dneh letošnjega leta uspešno zaključen projekt virtualizacije in optimizacije strežniške infrastrukture. S projektom je bilo doseženo preprostejše upravljanje informacijske infrastrukture, večja zanesljivost in razpoložljivost delovanja, bistveno nižji stroški za nakup same rešitve in približno polovico nižji stroški za nakup nadaljnjih licenc, vzdrževanje in energijo.S tem se Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana uvršča med tista, ki uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo za podporo svojim informacijskim sistemom v Sloveniji in svetu. To priznava tudi podjetje Microsoft, ki sodobno in energetsko učinkovito virtualizacijo našega  podatkovnega sistema predstavlja kot referenčen projekt. Več o rešitvi si lahko preberete v povezavi.

Poleg projekta virtualizacije in optimizacije strežniške infrastrukture, so se lotili tudi avtomatizacije procesov v avioblagovnem skladišču. Številne pošiljke v letalskem tovornem prometu so namreč sestavljene iz različnih blagovnih skupin podprtih z različnimi podpornimi procesi v oskrbovalni verigi. Zato so ob prenovi procesov skladiščenja uvedli še izmenjavo dokumentov v elektronski obliki in si za cilj zastavili brezpapirno poslovanje skladišča, ki pa je odvisno tudi od ostalih udeležencev oskrbovalne verige. Trenutno se avtomatično že pošiljajo zahtevana sporočila o trenutnih statusih pošiljk in elektronski blagovni  manifest. V prihodnje se želijo priključiti v mrežo elektronskega poslovanja v letalskem prometu, ki je nastala kot pilotni projekt Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA.

V teh dneh na letališču testirajo še prenovljeno programsko opremo za prikaz podatkov na javnih informacijskih monitorjih, ki so namenjeni obveščanju potnikov in obiskovalcev o poteku prometa na letališču. S prenovo so in informacijski sistem vnesli dodatne funkcionalnosti, uporabniki pa bodo razliko zaznali predvsem v večji preglednosti in berljivosti informacij.

Zg. Brnik, 19.02.2010