DomovMediji

Dela na stezi sledijo načrtu


Brnik, 13. april 2010 Obnova osrednjega dela vzletno-pristajalne steze (VPS) poteka v skladu z načrti. Potek gradbenih del sta si danes ogledala tudi Zmago Skobir, predsednik uprave investitorja, to je delniška družba Aerodrom Ljubljana, in Ivan Zidar, predsednik upravnega odbora SCT, ki je izvajalec gradbenih del.

V civilnem letalstvu je v vseh pogledih najpomembnejša varnost. Zanjo morajo biti izpolnjeni prav vsi pogoji, brezhibno stanje osnovnih sredstev in opreme pa je temelj vsakega letališča. Zato se je Aerodrom Ljubljana, d. d., ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, lotil prenove vzletnopristajalne steze, ki je dolga 3.300 in široka 60 metrov. Še dober teden je do zaključka del na osrednjem delu steze, s čimer bo zaključen tudi v letu 2006 začet in približno 23 milijonov evrov vreden naložbeni cikel v osnovno letališko infrastrukturo. Sem poleg VPS sodijo še spojnice, vozna steza vzdolž VPS, ploščad za parkiranje malih letal in razširitev glavne letališke ploščadi.

Samo v prenovo VPS je Aerodrom Ljubljana, d. d., vložil 10 milijonov evrov lastnih sredstev. Za izvajalca gradbenih del je bila na evropskem javnem razpisu izbrana družba SCT, d. d.. Gradbena dela pri obnovi vključujejo obnovo asfaltnih površin na stezi in na delu voznih stez, izvedbo gradbenih del za zamenjavo svetlobnega sistema ter postavitev dodatnih kabelskih jaškov. Z obnovo se povečuje predvsem varnost steze, ki je bila asfaltirana leta 1978, v celoti pa je bila nazadnje obnovljena leta 1992 s tankoslojno prevleko. Kompleksen in zahteven projekt se izvaja fazno. Prvi in drugi del, v dolžini približno 1.000 metrov na vsakem koncu steze, so prenovili lansko leto. Ta dela je bilo mogoče opraviti na način, ki ni bistveno vplival na odvijanje letalskega prometa. Letališče je takrat kljub gradbenim delom lahko obratovalo s skrajšano vzletno-pristajalno stezo in izklopljenim instrumentalnim sistemom za pristajanje v pogojih zmanjšane vidljivosti. Ob prenovi, tretjega, osrednjega dela, pa je bilo letališče potrebno zapreti.    

Dela na osrednjem delu letališke steze neprekinjeno potekajo že osmi dan, začela so se 7. aprila ob dveh ponoči. Do sedaj so delavci SCT s steze odstranili že 20.300 ton starih asfaltnih plasti in sanirali spodnje asfaltne plasti (približno 3.200 kvadratnih metrov poškodovanih mest in blizu 10.000 metrov razpok). Po končanih sanacijah so začeli z izvedbo asfaltnih plasti in do danes v stezo vgradili že približno 12.100 ton zmesi. Do zaključka del jih bodo še približno 8.100, kar je skupaj količina, ki bo prepeljana s kar 804 vlačilci. Od samega začetka obnove potekajo tudi gradbena dela za elektroinštalacije in sklop elektro-inštalacijskih del za zamenjavo v asfalt vgrajenih svetilk pristajalne steze ter zamenjavo kabelskih povezav s transformatorji. Tako bo do zaključka tretje faze v stezo vgrajenih tudi 212 svetilk,  46 kabelskih jaškov in položenega 42,6 kilometrov kabla.

Vse tri faze prenove steze so projekt presežkov. Iz steze je bilo skupaj odstranjeno 48.371 ton asfaltnih plasti, vanjo pa bo prav toliko asfaltne zmesi tudi na novo vgrajeno. Demontirali in ponovno vgradili bodo 125 robnih svetilk in 472 svetilk centralne linije. V stezo bo položeno še 121.000 metrov primarnih in 95.000 metrov sekundarnih kablov.

Potek del sta si danes ogledala tudi prva moža obeh družb, Zmago Skobir in Ivan Zidar. Z videnim sta zadovoljna, saj dela potekajo po načrtih. Zmago Skobir, predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., je po ogledu povedal: »Vse faze projekta so izjemen organizacijski zalogaj. Izvajalec del se je tudi tokrat izkazal, saj kljub kislemu vremenu, ki smo mu priča zadnje dni, kakovostno in v roku sledi zahtevam. To pomeni, da bomo letališče za zračni promet lahko odprli v skladu z načrti, to je najkasneje 21. aprila zvečer.«

V prilogi si lahko ogledate vmesno poročilo o obnovi in nekaj fotografij (avtor Gregor Gomboši, SCT).