DomovMediji

Prenovljen nadzorni center

Med prenovo vzletno-pristajalne steze, ki je trajala od 7. do 21 aprila, je Aerodrom Ljubljana opravil še nekatere druge posodobitve letališča. Za najpomembnejšo lahko označimo zaključek prenove varnostno-operativnega centra, v katerem se opravlja celoten video varnostni nadzor nad letališčem.

Zagotavljanje visoke ravni varnosti in izpolnjevanje visokih varnostnih standardov, ki veljajo na področju civilnega letalstva, predstavlja nujen pogoj za delovanje letališča, hkrati pa bistveno sestavino poslanstva Aerodroma Ljubljana. Kakovost varovanja civilnega letalstva se nenehno izboljšuje, zadnjo izboljšavo pa predstavlja prav posodobitev tehničnega nadzora letališča, ki ga v varnostno-operativnem centru s pomočjo kamer in nadzora prehodnih točk brez prekinitve neprekinjeno opravljajo vsako uro dneva in vsak dan v tednu. 

Za potrebe novega centra je bilo obnovljeno in preurejeno 252 kvadratnih metrov prostora, ki ga je včasih zasedala Postaja letališke policije. V prenovo je bilo vloženo 435.000 evrov, ki so bili porabljeni za adaptacijo in opremo prostorov ter za nakup dodatne opreme za tehnično varovanje.
Začetek delovanja varnostno-operativnega centra sega v leto 1999, ko je bilo kritične točke na letališču mogoče spremljati preko 38 kamer, s pristopno kontrolo pa je bilo opremljeno 30 prehodov. Z gradnjo novih in nadgradnjo obstoječih objektov na letališču ter z zviševanjem varnostnih zahtev se je število kamer ter prehodov, opremljenih s kontrolo pristopa, povečevalo. Danes je s kontrolo pristopa opremljeno več kot 100 prehodov, na celem območju letališča pa nameščeno več kot 200 kamer, od tega 70 z visoko ločljivostjo in možnostjo nadzora v nočnem času ter ob pogojih zmanjšane vidljivosti (npr. megle).

Vsi podatki, ki se zagotavljajo preko sistema tehničnega video nadzora, se spremljajo v novi, tehnološko posodobljeni nadzorni sobi. Poleg tega med pomembne nove pridobitve varnostno-operativnega centra sodijo še soba za hrambo tajnih podatkov, arhivska soba ter soba za krizno upravljanje. Slednja je primerno opremljena za vodenje letališča v izrednih oz. kriznih razmerah kot je denimo primer letalske nesreče.

Brnik, 6. maj 2010