DomovMediji

Sklepi 14. seje skupščine

Danes so se na 14. redni skupščini sestali delničarji Aerodroma Ljubljana, d.d. Glasovali so o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o spremembah in dopolnitvah statuta družbe in o imenovanju revizorja za leto 2010.
Na skupščini je Republika Slovenija vložila nasprotni predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.

Sprejete sklepe si lahko ogledate tukaj.

Brnik, 23. junij 2009