Vzporedno z avtorjevimi barvitimi kompozicijami, ki sežejo v različne formate in tehnike, se kaže težnja..."/>

DomovMediji

Razstava NEPOPOLNO v potniškem terminalu

Vzporedno z avtorjevimi barvitimi kompozicijami, ki sežejo v različne formate in tehnike, se kaže težnja približati se tako mlajšemu kot starejšemu občinstvu. Z uporabo sodobnih tehnik, ki posegajo na področje pop in street arta ter z uporabo različnih recikliranih materialov, kažejo v smeri imena razstave NEPOPOLNO. To ni področje, kjer so tehnike strogo klasificirane, tipizirane, razporejene v različne podskupine in namenjene določenim socialnim skupinam. Nasprotno, težijo ven iz tega, v smeri splošne nove urbane kulture in k uporabi njenih simbolov, kjer pravila še niso napisana in so torej NEPOPOLNA. To se odraža v določeni ležernosti. Indiferenca do estetske kakovosti in simbolov in njihova namestitev na javne objekte od palač do trgovskih centrov kaže na spontanost tega početja ter potrebo izražanja. Te podobe stojijo zdaj pred vami kot skupek vtisov iz različnih urbanih in kulturnih ter socialnih okolij in kot razgaljena avtorjeva duhovna interpretacija le-teh.

Avtor del, Andrej Jakil, rojen v Ljubljani in delujoč na področju arhitekture in likovne umetnosti, je na likovni sceni prisoten že vrsto let. Razstavljal je tako v Sloveniji kot v tujini. Govorica njegovega likovnega izražanja gre vse bolj v smeri pop in street arta govorici urbanega okolja, ki teži h komunikaciji z urbano sredino.

Razstava NEPOPOLNO bo postavljena do začetka septembra.