Nadzorni svet Aerodrom Ljubljana, d.d., je na včerajšnji popoldanski seji obravnaval nerevidirano..."/>

DomovMediji

Prvih šest mesecev zaznamovalo 14-dnevno zaprtje letališča

Nadzorni svet Aerodrom Ljubljana, d.d., je na včerajšnji popoldanski seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo za leto 2010. Rezultati poslovanja so blizu načrtovanim, bistveno pa jih je zaznamovala 14-dnevna obnova vzletno-pristajalne steze v aprilu, ko je bilo letališče zaprto za ves zračni promet.

Skupno je bilo v obravnavanem obdobju oskrbljeno 558.036 potnikov, kar predstavlja 39,5 odstotkov letnega načrta [1] in 8,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Podobno je s premiki letal. Teh je bilo ob polletju 19.780, kar je 45,2 odstotka letnega načrta in 7,5 odstotkov manj kot lani. Zmanjšanje je posledica načrtovanega izpada prometa zaradi neizogibnega zaprtja letališča v drugi polovici aprila. Razveseljivo je, da je Aerodrom že v prvem polletju kljub zaprtju zabeležil za skoraj petino več tovornega prometa. S poletnim voznim redom se je na letališče vrnil Finnair, poleti pa je z letenjem začel nizkostroškovni prevoznik Vueling.  V mesecih po zaključku obračunskega obdobja je opaziti okrevanje prometa. Avgusta prvič letos beležimo številke, ki so višje od primerljivega meseca v letu 2008.

Skladno s pričakovanji v prvi polovici leta pri poslovanju družbe nismo zabeležili rasti. Tako kot smo napovedali, se je vpliv neugodnih gospodarskih razmer nadaljeval tudi v leto 2010, poslovne rezultate pa je še dodatno obremenil izpad prihodka zaradi zaprtja, in sicer v višini dobrega milijona evrov. Poslovni prihodki v višini 14.718 tisoč evrov dosegajo letni načrt 43-odstotno in so za 4,9 odstotkov nižji kot v primerljivem obdobju lani. Poleg zaprtja so na višino prihodkov negativno vplivale tudi nenapovedane ukinitve nekaterih letalskih povezav. Spodbudno je, da so poslovni prihodki do marca primerljivi z lanskimi, maja in junija pa smo jih že znatno presegli. Ta trend se nadaljuje tudi po zaključku obračunskega obdobja.

Poslovni odhodki v višini 13.533 tisoč evrov so na ravni načrtovanih (50,3 odstotka letnega načrta) in ob polletju za 6,3 odstotka presegajo lanskoletne. Pomembno so se znižali stroški dela (za osem odstotkov v primerjavi z lanskim polletjem). Od lanskih vrednosti navzgor odstopajo stroški storitev, in sicer zaradi uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja ter s tem najemanja delovne sile preko agencije, zaradi dolge in ostre zime so višji materialni stroški, višja pa je tudi amortizacija. Kot posledica izpada prihodkov zaradi zaprtja je delež odhodkov v poslovnih prihodkih od lanskega polletja večji za približno 10 odstotnih točk, čisti poslovni izid pa je za polovico nižji.

V prvem polletju leta 2010 je Aerodrom Ljubljana v izgradnjo objektov ter nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme vložil 4.627 tisoč evrov lastnih sredstev. Glavna aktivnost na področju investicij je bila usmerjena v zadnjo fazo prenove vzletno-pristajalne steze, s čimer se je zaključilo nekajletno posodabljanje osnovne infrastrukture letališča, v katero je bilo od leta 2006 naprej vloženo približno 20 milijonov evrov.

Pomembna pozitivna informacija po zaključku obračunskega obdobja je najava dveh novih letalskih povezav nizkostroškovnega prevoznika easyJet, kar napoveduje ponovno rast prometa, ki ga opravijo tuji letalski prevozniki.


[1]Dejavnost družbe je sezonskega značaja, zato pri doseganju letnega načrta zaostajamo za sorazmernim delom. Obseg prometa je namreč največji v poletnih mesecih od junija do septembra, tako zaradi vzpostavitve čarterskih povezav kot tudi večjega števila rednih linij, večja pa je tudi zasedenost letal.

Zg. Brnik, 25. avgust 2010