DomovMediji

Prvih devet mesecev skladno s pričakovanji


Nadzorni svet Aerodrom Ljubljana, d.d., je na včerajšnji popoldanski seji obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju za prvih devet mesecev leta 2010. Rezultati poslovanja so v skladu z načrti, najbolj pa jih je zaznamovalo aprilsko 14-dnevno zaprtje letališča  zaradi obnove vzletno-pristajalne steze.

Skupno je bilo v obravnavanem obdobju oskrbljeno 1.100.857 potnikov, kar predstavlja 77,9 odstotka letnega načrta in 3,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Podobno je s premiki letal. Teh je bilo 32.859, kar je 75,1 odstotka letnega načrta in 6,6 odstotkov manj kot lani. Zmanjšanje je posledica načrtovanega izpada prometa zaradi neizogibnega zaprtja letališča v drugi polovici aprila. Zaprtju navkljub pa je bila ob devetmesečju zabeležena znatna rast tovornega prometa, ki ga je bilo kar 25,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Skladno s pričakovanji ob devetmesečju pri poslovanju družbe nismo zabeležili preobrata na bolje. Tako kot smo napovedali, se je vpliv neugodnih gospodarskih razmer nadaljeval tudi v leto 2010, poslovne rezultate pa je še dodatno obremenil izpad prihodka zaradi zaprtja, in sicer v višini dobrega milijona evrov. Poslovni prihodki v višini 24.949 tisoč evrov so skladni z načrtom in za 4,7 odstotka zaostajajo za ustvarjenimi v enakem lanskem obdobju, letni načrt pa dosegajo 73,6-odstotno. Poleg zaprtja so na višino prihodkov negativno vplivale tudi nenapovedane ukinitve nekaterih letalskih povezav.
 
Poslovni odhodki so nekoliko manjši od načrtovanih, kljub temu pa za 9,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Znašajo 20.725 tisoč evrov in dosegajo 69,5 odstotka letnega načrta. Povečanje gre predvsem na račun višje amortizacije, višjih stroškov storitev s ciljem pridobivanja novih letalskih povezav in ohranjanja obstoječih ter drugih stroškov, povezanih z objekti.   Kot posledica izpada prihodkov zaradi zaprtja je delež odhodkov v poslovnih prihodkih od lanskega primerljivega obdobja večji za 10,6 odstotnih točk, čisti poslovni izid pa je za 40,8 odstotka nižji.

V prvem polletju leta 2010 je Aerodrom Ljubljana v izgradnjo objektov ter nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme vložil 5.269 tisoč evrov lastnih sredstev. Glavna aktivnost na področju investicij je bila usmerjena v zadnjo fazo prenove vzletno-pristajalne steze, s čimer se je zaključilo nekajletno posodabljanje osnovne infrastrukture letališča, v katero je bilo od leta 2006 naprej vloženo približno 20 milijonov evrov.

Celotno poročilo je na voljo v povezavi.