DomovMediji

Hrup v okolici letališča odslej mogoče spremljati »v živo« na spletni strani

Aerodrom Ljubljana je na svoje spletni strani namestil aplikacijo, s pomočjo katere je mogoče v živo spremljati aktualne podatke o hrupu, ki ga oddajajo letala. S tem nadgrajuje reševanje kompleksne problematike omejevanja in spremljanja hrupa v okolici letališča.

Aplikacija, ki poleg trenutnega stanja omogoča tudi vpogled za 24 ur nazaj in identifikacijo letal, je dostopna vsem uporabnikom interneta. Omogoča enostavno grafično spremljanje ravni hrupa in identifikacijo virov oz. povzročiteljev. Osnova za prikaz so radarski podatki o posameznih letih in pa podatki o hrupu, ki se stalno merijo na štirih merilnih postajah, postavljenih na s hrupom najbolj obremenjenih točkah v okolici letališča, to so Šenčur, Lokarje in Lahovče.

Z aplikacijo, ki grafično prikazuje ravni hrupa, se nadgrajuje reševanje kompleksne problematike omejevanja in spremljanja hrupa v okolici letališča. V ta namen so se že pred leti začeli sprejemati in izvajati določeni omejitveni ukrepi. Enega ključnih, to je kontinuirano spremljanje in merjenje hrupa, ki omogoča tudi identifikacijo kršiteljev, izvajajo že dve leti, trimesečna poročila o obremenjenosti s hrupom pa sproti objavljajo na spletnih straneh Aerodroma Ljubljana. Z uvedbo kontinuirananega monitoringa hrupa v decembru 2008 se je brniško letališče pridružilo več kot 40 evropskim letališčem, ki so podoben nadzor nam obremenjevanjem okolja s hrupom že uvedla.

Merjenje in poročila izvaja pooblaščena institucija, to je Zavod za varstvo pri delu, d.d. Merjenje poteka tako, da merilni terminali zbirajo podatke o ravneh hrupa, izvajajo snemanje zvoka za posamezne dogodke ter podatke stalno pošiljajo preko GSM omrežja v nadzorni center, ki se nahaja na sedežu ZVD d.d. v Ljubljani. V nadzornem centru izvajajo analize podatkov ter s pomočjo različnih metod določajo obremenitve okolja s hrupom, posamezne vire hrupa in dnevne ter letne obremenitve okolja s hrupom.

Vzpostavljeni sistem monitoringa hrupa je odraz odgovornosti, ki jo Aerodrom Ljubljana kaže do problematike hrupa in do okoliškega prebivalstva. Je del celovitega pristopa k urejanju problematike hrupa na območjih ob letališču in bo pomagal k izboljšanju kakovosti življenja v okoliških občinah. V tej fazi omogoča identifikacijo kršiteljev, po sprejetju ustrezne zakonodaje, ki jo morajo pripraviti na Ministrstvu za promet, pa bo lahko tudi podlaga za izvajanje sankcij nad kršitelji in zbiranje denarnih sredstev. Na tak način zbrana sredstva bodo po vzoru tujih letališč porabljena za pokrivanje stroškov spremljanja in omejevanja hrupa ter za pokrivanje škod oškodovancem.

Aplikacijo in poročila o hrupu si lahko ogledate na: http://www.lju-airport.si/o-podjetju/varstvo-okolja/varstvo-pred-hrupom

 Brnik, 23. december 2010