DomovMediji

Pridobili smo status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO

Carinski urad Ljubljana nam je pred kratkim podelil status Authorized Economic Operator (AEO). Gre za pomembno priznanje Aerodromu Ljubljana, d.d. na področju carinskih poenostavitev, varstva in varnosti. Status je veljaven na celotnem območju Evropske unije.

S tem vseevropskim projektom želi evropski zakonodajalec izpostaviti družbe, ki poslujejo z visokimi standardi kakovosti, so finančno solventne, upoštevajo vse najvišje standarde glede varstva in varnosti ter dosledno izpolnjujejo zahteve evropske carinske zakonodaje. Novo pridobljeni status za nas, poleg priznanja našemu delu, pomeni številne prednosti:

- Z njimi bomo po svetu priznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji.
- Prejemali bomo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja v tovornih verigah.
- Fizični pregledi in pregledi dokumentacije bodo pri nas izvedeni redkeje.
- Za nas bodo veljale manjše zahteve glede količine podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah.
- Pridobili smo ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.
- Obstaja tudi možnost priznanja statusa izven Evropske unije.

Postopek do pridobitve statusa je trajal leto dni in je obsegal različna posredovanja podatkov družbe Carinski upravi Republike Slovenije, pripravo novih internih navodil delavcem ter dve reviziji Carinskega urada Ljubljana. Postopek smo v družbi v celoti izpeljali z notranjimi sodelavci.

V lanskem letu smo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana oskrbeli 17.309,7 ton tovora, kar je za 20,8 odstotka več kot leto prej. Trend rasti količine tovora, ki ga oskrbi Aerodrom Ljubljana, se nadaljuje tudi v letu 2011.

Zg. Brnik, 18. marec 2011