DomovMediji

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov naših storitev


V Aerodromu Ljubljana ponovno izvajamo anketo o zadovoljstvu uporabnikov. Njen namen je še bolje spoznati in razumeti zahteve potnikov in obiskovalcev ter poskrbeti za izboljšanje kakovosti letaliških storitev. Izvajali jo bomo predvidoma maja in junija. Anketni vprašalnik, ki je v treh jezikih na voljo pri osebju službe za oskrbo potnikov, uporabniku ponuja več sklopov vprašanj, ki obsegajo splošno zadovoljstvo z letališčem, letališkim osebjem, varnostno kontrolo, gostinstvom, ponudbo, parkirišči in oglaševanjem.