DomovMediji

Sklic 15. redne seje skupščine družbe


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 13. uri in pet minut na sedežu družbe.

Vabilo za 15. sejo skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so objavljeni na spletni strani Aerodroma Ljubljana v poglavju Podjetje - Informacije za vlagatelje - Skupščine.

Brnik, 20. 5. 2011