DomovMediji

Aerodrom Ljubljana v prvih treh mesecih boljše kot lani


V primerjavi z enakim obdobjem lani so prvo tromesečje na Aerodromu Ljubljana zaključili s primerljivim številom potnikov in z 28 odstotki več tovora. Lansko prvo tromesečje presegajo tudi rezultati poslovanja. 

V treh mesecih leta 2011 je Aerodrom Ljubljana zabeležil 8.870 premikov letal, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani (20,1 odstotka letnega načrta). Oskrbljeno je bilo 239.633 potnikov, to je le 0,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lanskega leta in 17,1 odstotka letnega načrta).
Večina potnikov je potovala z rednimi letalskimi prevozniki, ki jih je bilo v obravnavanem obdobju na letališču osem. Brniško letališče so povezovali s 27 destinacijami, med katerimi si po številu potnikov sledijo Istanbul, Pariz, Frankfurt, London in München. Na področju potniškega prometa je obdobje zaznamovalo zmanjšanje števila transfernih in čarterskih potnikov. Čarterjev je bilo manj zaradi razmer v severni Afriki, v katero je zaradi nestabilne situacije v tej regiji odpotovalo bistveno manj potnikov. Okrevanje prometa se izraža predvsem pri tujih prevoznikih, saj se je število potnikov, ki potujejo z njimi, povečalo za 27,7 odstotka.

Rast tovornega prometa se je nadaljevala, povečal pa se je za 28,3 odstotka (4.765 ton) in dosegel 24,8 odstotkov letnega načrta. Povečanje je bilo doseženo v vseh kategorijah tovora (letalski tovor je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem večji za 6,5 odstotka, kamionski tovor za 12,1 odstotka, pošta pa za 11,9 odstotka). Največje povečanje je bilo doseženo v kategoriji oskrbe ladijskega in cestnega zbirnega tovora, kjer gre za sprejem ladijskega in cestnega kontejnerskega tovora, izvedbo carinskih postopkov ter presortiranje glede na končne prejemnike.
Rezultati poslovanja v prvih treh mesecih presegajo enako obdobje lanskega leta. Poslovni prihodki v višini 6.991 tisoč evrov so za 3,6 odstotka višji v primerjavi z ustvarjenimi v enakem lanskem obdobju (letni načrt je dosežen 21,7 odstotno). Pri poslovnih odhodkih je zabeležen 1,5 odstotni upad (letni načrt je dosežen 24,2 odstotno), kar je posledica stalnega nadzora nad stroški in njihovega tekočega prilagajanja razmeram na trgu.

Dosežen poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 2.163 tisoč evrov za 20,3 odstotka presega ustvarjene v enakem lanskem obdobju (letni načrt je dosežen 17,9 odstotno). Poslovni izid iz poslovanja znaša 510 tisoč evrov (201,4 odstotka več kot v lanskih prvih treh mesecih, letni načrt je dosežen 9,4 odstotno).
Po prištetju neto finančnih prihodkov v višini 320 tisoč evrov znaša poslovni izid pred obdavčitvijo 830 tisoč evrov, kar je za 56,4 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju (letni načrt je dosežen 13,3 odstotno). Podobno je povečanje tudi pri čistem poslovnem izidu, ki znaša 661 tisoč evrov in ustvarjenega v enakem lanskem obdobju presega za 55,8 odstotka (letni načrt je dosežen 13,2 odstotno).

Dejavnost družbe je sezonskega značaja, zato pri doseganju letnega načrta (z izjemo tovora) zaostajamo za sorazmernim delom. Obseg prometa je namreč največji v poletnih mesecih od junija do septembra, tako zaradi vzpostavitve čarterskih povezav kot tudi večjega števila rednih linij, večja pa je tudi zasedenost letal.

Več informacij: Nerevidirani podatki o poslovanju od januarja do marca 2011

Zgornji Brnik, 25. maj 2011