DomovMediji

Delničarjem Aerodroma Ljubljana 43 centov na delnico

Včeraj je na 15. seji zasedala skupščina družbe Aerodrom Ljubljana, ki je potrdila vse predlagane sklepe (v priponki).

Na seji je odločala o delitvi bilančnega dobička in višini dividende. Delničarji Aerodroma Ljubljana bodo dobili po 43 centov bruto na delnico ali skupaj 1,83 milijona evrov. Preostali del bilančnega dobička v vrednosti 308 tisoč evrov bo namenjen za druge rezerve. Podeljena je bila razrešnica nadzornemu svetu in upravi, za revizorja družbe za poslovno leto 2011 pa je bila izbrana revizijska hiša Deloitte revizija, d.o.o. Delničarji so potrdili tudi predlog plačil nadzornikom. Člani nadzornega sveta bodo dobili 275 evrov na sejo, predsednik pa 357,50 evra bruto na sejo. Sejnine članom nadzornega sveta ne pripadajo, če je skupni znesek sejnin v poslovnem letu dosegel polovico višine plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta. Ta znaša na leto bruto 12 tisoč evrov (za predsednika 14.400 evrov).

Predsednica nadzornega sveta Anja Strojin Štampar je na seji poročala o delu nadzornega sveta v letu 2010, predsednik uprave Zmago Skobir pa je delničarjem predstavil ključne teme, ki so zaznamovale poslovno leto 2010 in izzive, ki družbo čakajo v bližnji prihodnosti. Pri prihodnjih projektih se je ustavil predvsem pri pridobivanju novih letalskih prevoznikov in pri gradnji Terminala 2, ki je zaradi obetane rasti prometa nujna. Aerodrom Ljubljana si prizadeva, da bi bil razpis za projekt objavljen še letos in da bi gradnjo delno financirali tudi s pomočjo evropskih sredstev. Med poudarki preteklega leta je predsednik izpostavil dokončanje obnove vzletno-pristajalne steze, ki je sovpadala s težavami zaradi vulkanskega pepela, spremembo v upravi (Janeza Kolarja je na mestu člana uprave zamenjala Bernarda Trebušak), pozitivni preobrat v prometu proti koncu leta in težave domačega letalskega prevoznika. Predvsem slednje je sprožilo živahno razpravo med delničarji. Upravi in nadzornemu svetu so postavili številna vprašanja vezana na lastniški vstop Aerodroma v podjetje Adria Airways Tehnika in na usodo Aerodroma, če bi se poslovanje domačega prevoznika še naprej poslabševalo.  Predsednik uprave Zmago Skobir je delničarjem pojasnil, da Adria Airways na Brniku opravi tri četrtine prometa in ustvari približno 43 odstotkov vseh prihodkov ter zagotovil, da izguba prometa, ki ga ustvarja Adria Airways, za Aerodrom Ljubljana ne bi bila usodna. Ob tem je podal oceno, da bi drugi letalski prevozniki izgubljeni promet nadomestili v šestih do osmih mesecih.
Na vprašanja o naložbi v Adrio Airways Tehnika je odgovarjala članica uprave Bernarda Trebušak, ki kot članica sodeluje tudi v upravnem odboru Adrie Airways Tehnika. Delničarjem je pojasnila razloge za lastniški vstop Aerodroma v Tehniko in poudarila, da je bila to ob slabi likvidnostni situaciji domačega prevoznika  najboljša možna zaščita terjatev in premoženja Aerodroma Ljubljana. Ocenila je, da bo ob primernem upravljanju sedemmilijonska naložba v Tehniko za Aerodrom postala donosna v letu in pol. 
 

Sklepi 15. skupščine