DomovMediji

Poročilo s srečanja z delničarji Aerodroma Ljubljana, d. d.

V petek, 18. novembra, sta uprava in nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., s sodelavci organizirala srečanje z delničarji družbe. Delničarjem so bile predstavljene do sedaj izvedene aktivnosti v zvezi z gradnjo Terminala 2, ki bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih in ostale načrtovane razvojne projekte. Ob soglasju nadzornega sveta je bila gradnja Terminala 2 v letu 2009 in 2010 zadržana zaradi recesije in poslovnih težav najpomembnejšega poslovnega partnerja.

Do leta 2017 Aerodrom Ljubljana predvideva za 115 milijonov evrov investicij, od tega bo 72 milijonov evrov odpadlo na terminal, ki naj bi se začel graditi prihodnje leto in bil zgrajen do maja leta 2015. Poleg tega sta načrtovani še izgradnja manjšega logističnega centra v letu 2013 in tovornega terminala v letih 2014 in 2015.

Z obstoječim potniškim terminalom ni več mogoče dosegati zadovoljivih kakovostnih standardov. V bolj obremenjenih urah dneva in mesecih leta je že danes premajhen, glede na predvidene trende v letalskem prometu pa se bo število potnikov še povečevalo in po predvidevanjih najkasneje v petih letih ponovno doseglo število potnikov iz leta 2008, ko jih je čez letališče letno potovalo blizu 1,8 milijona. Novi terminal, ki bo velik 31.200 kvadratnih metrov, bo imel zmogljivost 1800 potnikov na uro. Obstoječi terminal, ki je bil zgrajen leta 1973 in kasneje večkrat rekonstruiran, ima trenutno 13.000 kvadratnih metrov površine. Po izgradnji novega terminala bo delno še v funkciji prometa, delno pa bo preoblikovan v komercialne namene.

Z novim terminalom – Aerodrom ga je začel načrtovati že pred 20 leti - bodo odpravljena ozka grla, zagotovljena ustrezna varnost letalskega prometa in tudi dodatne površine za komercialno dejavnost. Projekt je skladen s številnimi državnimi in drugimi dokumenti, med drugim s Strategijo razvoja Slovenije, Državnim razvojnim programom, Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije itd. in pripravljen za izvedbo.

Financiranje terminala bo predvidoma v 38 odstotkih pokrito z lastnimi sredstvi Aerodroma Ljubljana, v 40 odstotkih pa z bančnimi posojili z dobo vračanja 15 let. Za ostalih 22 odstotkov si Aerodrom prizadeva pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za katera je bila julija letos oddana vloga na Evropsko komisijo, kjer je sedaj v fazi obravnave.

Ocenjena projektna vrednost Terminala 2 je bila pripravljena na predpostavkah in cenah iz leta 2008. Finančno plat projekta v Aerodromu ponovno preverjamo. Glede na spremenjene okoliščine bomo investicijo poskusili optimizirati na način, da bi del gradnje potekal modularno, hkrati pa menimo, da je v današnjem času možno doseči nižje cene, kot so veljale ob pripravi investicijskega programa.

21. november 2011