DomovMediji

Rezultati testiranja opreme za prepoznavanje tekočih eksplozivov

Na ljubljanskem letališču je med 5. 12. 2011 in 5. 1. 2012 potekalo testiranje opreme za prepoznavanje tekočih eksplozivov, z namenom oceniti ustreznost tovrstne opreme za operativno uporabo, saj bo predvidoma aprila 2013 skladno z uredbo Evropske komisije nastopila popolna odprava prepovedi vnosa tekočin na letalo.

Potniki so lahko v tem obdobju na letalo nesli tudi tekočine v embalaži, večji od 100 mililitrov, seveda če pri teh testirana oprema ni sprožila alarma. V času testiranja ni prihajalo do večjih zastojev, zato je promet na letališču potekal nemoteno, uporaba opreme za prepoznavanje tekočih eksplozivov pa je bila med potniki zelo dobro sprejeta.

V nadaljevanju so povzeti preliminarni rezultati testiranja. V obdobju testiranja je bilo med vsemi odhodnimi potniki na letališču le dobrih pet odstotkov takih, ki so v ročni prtljagi nosili tekočine, gele in aerosole (v nadaljevanju tekočine) v embalaži, večji od 100 mililitrov. Vnaprej prijavljenih tekočin v večjih embalažah je bilo dobrih 56 %. Povzročenega alarma z nobeno od razpoložljivih naprav ni bilo mogoče odpraviti le pri 0,23 % vseh pregledanih enot. Potnikom v teh primerih vnos na letalo ni bil dovoljen.

Na kratko naj predstavimo še nekaj navad potnikov. V večini primerov (t. j. v 71,62 %) so imeli pregledani potniki pri sebi le eno tekočino v embalaži, večji od 100 mililitrov, sledili so potniki z dvema takšnima embalažama, nato s tremi, štirimi, petimi in šestimi ali več.

Najbolj pogoste so bile plastične embalaže, sledile so steklene, kovinske in tetrapak, najredkeje pa so bile embalaže iz keramike. Glede na vsebino embalaže so prednjačile brezalkoholne pijače, pogosti so bili tudi kozmetični izdelki, manj pa je bilo prehrambnih izdelkov, alkoholnih pijač, parfumov, izdelkov za gospodinjstvo in zdravil.

Končni rezultati testiranja, v katerih bo vključena tudi ocena ustreznosti opreme za kasnejšo operativno uporabo, bodo znani predvidoma konec februarja 2012.

Brnik, 2. 2. 2012