DomovMediji

Regionalna letališča pomembna za kohezijo, povezljivost in rast

Včeraj se je pod okriljem ACI Europe in Aerodroma Ljubljana zaključila dvodnevna strokovna konferenca regionalnih evropskih letališč z naslovom Regionalno povezovanje – okvir za družbeno kohezijo in gospodarski razvoj. Več kot 170 delegatov iz približno 40 evropskih letališč je razpravljalo o številnih temah, z glavnim poudarkom na financiranju regionalnih letališč.

Konferenca je bila organizirana v času, ko so regionalna letališča pod drobnogledom evropskih institucij. Evropska komisija pripravlja revizijo priporočil pri državni pomoči in financiranju letališč, Evropski parlament pa bo po obravnavi strateške vloge regionalnih letališč objavil obsežno poročilo z naslovom »Prihodnost regionalnih letališč in letaliških storitev v EU«, ki bo vključevalo priporočila, kako se spopasti z izzivi, ki se postavljajo pred ta letališča. Poročilo bo nastalo pod mentorstvom evropskega poslanca Philipa Bradbourna iz Velike Britanije.

Združenje evropskih letališč je vzporedno s tem včeraj objavilo analizo z naslovom »Kako regionalna letališča povezujejo ljudi, prostor in trge ter s tem Evropo«, ki poudarja bistveno vlogo regionalnih letališč pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, ekonomske rasti in družbene kohezije v Evropi. Regionalna letališča pomembno prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva in zagotavljanju zaposlitev. Skupaj evropska regionalna letališča ustvarjajo približno 500 tisoč delovnih mest v lokalnih prostorih in približno milijon v vsaki regiji. 

Olivier Jankovec, generalni direktor združenja evropskih letališč ACI Europe, je izpostavil: »Financiranje letališke infrastrukture je tema, ki zahteva poglobljeno razpravo. Stanje, kjer je mogoče zaslediti počasen razvoj letališč in napovedano znatno povečanje prometa v Evropi do leta 2030, je zaskrbljujoče.« Jankovec je še zaključil: »Nihče ne oporeka dejstvu, da potrebujemo zdravo konkurenco in opredelitev bolj praktičnih pravil glede državnih pomoči. Vendarle pa je državno financiranje za manjša letališča nujno za njihov uspešen ekonomski razvoj letališč  in razvoj regije. To pa bo morala v zakup vzeti tudi Komisija pri ponovni obravnavi priporočil.«

Tonči Peović, predsednik Foruma regionalnih letališč in generalni direktor zagrebškega letališča, je ob tem povedal: »Sedemsto tisoč oskrbljenih potnikov je meja, pri kateri lahko posamezno letališče pokrije naložbe in stroške obstoja. Če naložbe na letališča "financira" država ali morda regija, je mogoče mejo spustiti tudi pod pol milijona potnikov. V časih, ko Evropa mrzlično išče spodbude za zaposlovanje in rast, analiza, ki jo je objavilo združenje regionalnih letališč, opominja na neizkoriščen potencial evropskih regionalnih letališč za pospešitev ekonomskega razvoja v skupnosti, ki jim služijo. 

Zmago Skobir, predsednik uprave družbe Aerodroma Ljubljana, ki je konferenco gostila in organizirala, pa dodaja: »Regionalna letališča v Evropi letno skupno oskrbimo približno 700 milijonov potnikov, kar kaže, kako pomembno vlogo imamo na evropsko mobilnost, družbene in ekonomske povezave. Hkrati smo regionalna letališča bolj ranljiva kot kdajkoli. Samo v naši regiji je pet letališč, ki tekmujemo med seboj za isti promet. Menim, da regionalna letališča potrebujemo nov poslovni model. Vidim ga predvsem v skupnem nastopu pri pridobivanju prevoznikov oziroma povezav, za katere obstaja skupni interes.«

Brnik, 5. april 2012