DomovMediji

16. seja skupščine Aerodroma Ljubljana

Danes je na sedežu družbe potekala 16. seja skupščine delničarjev, med drugim so delničarji odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter o delitvi dobička. Delničarji Aerodroma Ljubljana so upravičeni do dividende v višini 0,64 evra na delnico.

Vsebina sprejetih sklepov se nahaja v prilogi.

 

Brnik, 22. junij 2012