DomovMediji

Polletno poročilo o poslovanju

Nadzorniki Aerodroma Ljubljana, d. d., so obravnavali poročilo o poslovanju za prvo polletje 2012. Predvsem s prilagajanjem na odhodkovni strani smo kljub manjšemu prometu in posledično manjšim prihodkom uspeli prvo polletje zaključiti v načrtovanih okvirih ter brez težav z vidika denarnega toka oziroma likvidnosti. Čisti dobiček je ob polletju znašal 1.980 tisoč evrov in je za osem odstotkov presegel načrtovanega.

Ob polletju smo tako ustvarili za 14.564 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka manj kot smo načrtovali in za 5,8 odstotka manj v primerjavi z lanskim prvim polletjem (doseganje letnega načrta je 45,1-odstotno). Upadu poslovnih prihodkov smo se prilagajali na strani poslovnih odhodkov, ki za letošnje prvo polletje znašajo 12.713 tisoč evrov oziroma so za 4,8 odstotka nižji kot v lanskem prvem polletju in za pet odstotkov nižji kot smo načrtovali. Vse ključne kategorije poslovnih odhodkov zaostajajo za načrtovanimi zneski za prvo polletje.

Kot rezultat poslovnih prihodkov in odhodkov smo ustvarili dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 1.852 tisoč evrov, kar je za 12,3 odstotka več v primerjavi z obdobnim načrtom, medtem ko za ustvarjenim v primerljivem lanskem obdobju zaostajamo za 12,1 odstotka. Letošnje prvo polletje smo zaključili s čistim dobičkom v višini 1.980 tisoč evrov, kar je kljub upadu prometa za osem odstotkov več kot smo načrtovali (letni načrt je dosežen 33,7-odstotno, s tem da je doseganje letnega načrta vezano na sezonsko komponento naše dejavnosti z viškom prometa in prihodkov v poletnih mesecih, medtem ko na stroškovni strani sezonska komponenta ni izražena).

Na splošno se ekonomsko-politična situacija v Sloveniji in širše v Evropi odraža v manjšem številu poslovnih in turističnih potovanj. Kljub temu, da Aerodrom Ljubljana skuša pritegniti nove prevoznike s prilagajanjem cenovne politike in povečanimi aktivnostmi za pridobivanje novih trgov, so prevozniki zaradi visokega tveganja za slabo polnjenje letal previdni z vzpostavljanjem novih povezav s Slovenijo. Poleg tega za prevoznike niso pomembne le cene in kakovost naših storitev, temveč so potrebna vlaganja v promocijo na tujih trgih z namenom, da se zagotovi prepoznavnost in s tem interes za potovanja v Slovenijo. Teh sredstev Aerodrom Ljubljana ne more, ne nazadnje niti ni dolžan zagotoviti sam, turistično gospodarstvo in državne institucije pa za to nimajo sredstev oz. možnosti.

V kategoriji promet, kjer razkrivamo podatke o količini oskrbljenega prometa, so podatki slabši od načrtovanih, ker prevozniki niso v celoti izpolnili napovedi, ki so bile podlaga za poslovni načrt: domači prevoznik je prepeljal manjše število potnikov od načrta, na tujem trgu pa načrtovano povečanje prometa (večje število frekvenc, nadomestitev manjših letal z večjimi)  ni bilo v celoti realizirano, poleg tega pa je v juniju prišlo tudi do  nenadne ukinitve redne linije  v Prago. V prvem polletju letošnjega leta smo na našem letališču oskrbeli 537.476 potnikov, kar je za 7,3 odstotka manj v primerjavi z obdobnim načrtom in za 11,5 odstotka manj kot v primerljivem lanskem obdobju (letni načrt je dosežen 40,7-odstotno). Manjši upad prometa smo zabeležili pri premikih letal, ki jih je bilo v obravnavanem obdobju 18.070, kar je za 4,3 odstotka manj v primerjavi z obdobnim načrtom oziroma za 8,6 odstotka manj glede na primerljivo lansko obdobje (doseganje letnega načrta je 47,3-odstotno). V tovornem prometu (8.151 ton) je upad teže oskrbljenega tovora v prvi polovici leta posledica nadaljevanja oteženih gospodarskih razmer. Kot posledica upada v segmentu tovora, prepeljanega s kamioni, za obdobnim načrtom zaostajamo za 7,4 odstotka, medtem ko smo pri teži oskrbljenega letalskega tovora in pošte bolj ali manj na nivoju obdobnega načrta.

Kljub temu, da Aerodrom Ljubljana skuša povečati letalski promet z atraktivnimi ponudbami svojih storitev in nagovarjanjem številnih letalskih prevoznikov za vzpostavitev letenja na ljubljansko letališče, dosega pri tem omejene učinke. Sicer že v letošnjem letu pričakujemo prihod novega nizkocenovnega prevoznika, ki z našega letališča načrtuje vzpostavitev redne linije na destinacijah London Luton in Charleroi, vendar pa zaradi gospodarske krize, predvsem pa pomanjkanja sistemsko zagotovljenih promocijskih sredstev za povečanje prepoznavnosti Slovenije v tujini, boljših rezultatov naših aktivnosti v letošnjem letu predvidoma še ne bo. Posledično to pomeni, da bomo tako pri obsegu prometa kot pri prihodkih zaostajali za načrtom, čemur se bomo v maksimalni meri prilagajali z obvladovanjem poslovnih odhodkov s ciljem minimalnega zaostajanja za načrtovanim dobičkom.

Več informacij:

Brnik, 23. 8. 2012