DomovMediji

Aerodrom Ljubljana nadzorni svet

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d.d. je na 13. redni seji dne 4. 4. 2003 sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2002 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2002 ter imenoval za člana uprave - namestnika direktorja g. Zmaga Skobirja, odgovornega za področje strategije trženja. S 1.4.2003 je prenehal mandat članici uprave go. Nadi Pesjak.

Zg. Brnik, 7. 4. 2003

  

Uprava družbe