DomovMediji

Novinarska konferenca 6. Marca 2003

Aerodrom Ljubljana v letu, ko praznuje 40. obletnico delovanja, načrtuje porast števila potnikov

Ljubljana, 6. marec.
Aerodrom Ljubljana je na današnji novinarski konferenci predstavil rezultate poslovanja v letu 2002 in načrte za leto 2003. Kljub nižjemu številu potnikov v primerjavi z lanskim letom, je družba dosegla 1,5 milijarde tolarjev dobička. V letu 2003 napovedujejo 6-odstotno povečanje prometa, ki ga bodo dosegli z večjim deležem tujih prevoznikov v celotnem prometu, aktivnim sodelovanjem s touroperatorji ter državnimi institucijami, z aktivnim povezovanjem z lokalnimi skupnostmi pri projektih pridobivanja nizkocenovnih prevoznikov, z večjim številom ruskih gostov preko moskovskega podjetja Kompas-Hit in s povezovanjem z letališči na področju skupnega trženja.

V letu 2002 je družba Aerodrom Ljubljana opravila 28.571 premikov letal ter sprejela in odpravila 872.966 potnikov in dobrih 12 tisoč ton tovora. Ustvarili so 4.6 miljarde tolarjev poslovnih prihodkov, stroški poslovanja so bili v višini 3.8 milijona tolarjev. Čisti dobiček družbe je znašal poldrugi milijon tolarjev. V letu 2002 je Aerodrom Ljubljana sodeloval z naslednjimi prevozniki: Adrio Airways, Swiss International Air Lines, Aeroflot, ČSA, JAT, Montenegro Airlines, Alpe Air, Solinair idr. Tako kot v svetovni letalski industriji se tudi v Sloveniji pozna upad števila potnikov. Na Aerodromu Ljubljana se je v  primerjavi z letom poprej v letu 2002 število prepeljanih potnikov znižalo za 2,4 odstotka. Potnikov domačega prevoznika je bilo za slab odstotek manj, medtem ko je bilo na letalih tujih letalskih prevoznikov kar za 17,5 odstotka manj potnikov. Letos pričakujejo, da se bo trend upadanja števila letalskih potnikov umiril in zato v skladu s pričakovanji svetovne industrije, načrtujejo 6-odstotno povečanje prometa.

»Zaradi približevanja trgu EU in procesa globalizacije trga zračnega prometa, bo uprava s svojimi aktivnostmi prevzela dejavno vlogo za povečanje tržnega deleža letališča. Prizadevali si bomo povečevati delež tujih prevoznikov v celotnem prometu Aerodroma Ljubljana. Osredotočili se bomo na prevoznike iz do sedaj nepokritih trgov (manjši in regionalni evropski prevozniki), prav tako bomo povečevali promet tujih čarterskih prevoznikov. Seveda vse to povečanje ne bo na račun dobrega sodelovanja z domačim prevoznikom, Adrio Airways«, je načrte Aerodroma pojasnjeval Vinko Može, predsednik uprave Aerodroma Ljubljana.

Aerodrom Ljubljana v letu 2003 načrtuje investicije v višini 1,8 milijarde SIT. Najpomembnejša investicija je zagotovo izgradnja hangarja in ploščadi za splošno letalstvo. Zaključek izgradnje je predviden jeseni. Jeseni, ko bo zaključena projektno tehnična dokumentacija, bodo javnosti predstavljene tudi predvidene rešitve za nov potniški terminal.

 

Letos bo zaključen projekt gradnje podaljška vozne steze in izvedeno še nekaj manjših investicij in pripravljalnih del.

Aerodrom Ljubljana

Uprava

Brnik, 6. marca 2003