DomovMediji

Aerodrom Ljubljana pripravljen na prvi sneg

Brnik, 26. oktober 2012 - Aerodrom Ljubljana bo danes, tako kot vsako leto zadnji petek pred prvim novembrom, simbolično otvoril zimsko sezono. Na zadnji oktobrski delovni dan se namreč še zadnjič pred začetkom zime preverja brezhibnost vseh sredstev, ki jih na letališču uporabljamo za potrebe zimske službe. Ta bo organizirana in pripravljena do 15. 4. 2013, po potrebi tudi kasneje.

Čakajoč snežne razmere je zimska služba Aerodroma Ljubljana od danes dalje v polni pripravljenosti, kar bomo simbolično potrdili s pregledom brezhibnosti sredstev za zimsko službo. V »zimski floti« je 28 sredstev, med njimi dve vozili z merilci drsnosti, štiri sredstva za razledenitev letal, snegoodmetalci, tovornjaki in traktorji s plugi ter krtačami. Vsa vozila so opremljena z radijskimi zvezami in opozorilnimi rotacijskimi lučmi. Z njimi bo letos upravljalo 42 mož, ki bodo razdeljeni v tri izmene.

V zimskih razmerah bo delo zimske službe čiščenje snega in ledu z javnega dela letališča, manevrskih in drugih površin, odvodnih kanalov ob manevrskih površinah, okoli svetilk na stezah in ploščadih. S čiščenjem skoraj 700.000 kvadratnih metrov morajo začeti takoj, ko začne snežiti oz. najkasneje, ko zapade 15 mm brozge, 20 mm mokrega ali 50 mm suhega snega in ga kontinuirano čistiti tako, da snežna odeja nikoli ne preseže omenjenih meja. Čiščenje opravljajo s pomočjo sredstev, ki ne najedajo kovinskih in drugih delov, betona in asfalta. Vse to od letaliških delavcev zahteva, da so dežurne ekipe zimske službe ustrezno usposobljene, nenehno razpoložljive in dovolj blizu letališča, da lahko v vsakem trenutku ukrepajo. 

Nepogrešljiv del zimske oskrbe je tudi razledenitev letal. Pozimi se zaradi mraza, različnih padavin, kot so sneg, ledeni dež ali zaradi kondenzirane vlage na izpostavljenih površinah parkiranih letal formirajo plasti ledu, snega in plundre. Navedeni pojavi lahko pripeljejo do izredno nevarnih situacij v zraku, zato je treba vsako letalo, preden poleti v nebo, očistiti s postopki razledenitve in ga s posebno raztopino, izdelano na osnovi vode in glikola, zaščititi proti ponovnemu ledenju.

V Aerodromu Ljubljana upamo, da bo letošnja zima mila in ne bo povzročala prevelikih stroškov ter nevšečnosti. Lansko leto smo za obvladovanje snega in ledu na letališču porabili 17.000 litrov goriva in 2.013 delovnih ur. Po številu snežnih dni in porabi in tudi stroških je bila rekordna zima pred tem (2010), ki je zahtevala kar 50.000 litrov dizelskega goriva in 5.054 delovnih ur. 

Foto: Arhiv Aerodroma Ljubljana