DomovMediji

Za izvedbo gradbeno-obrtniških del za gradnjo Terminala 2 prispelo sedem prijav

Danes ob 12. uri se je iztekel rok za oddajo prijav za prvo javno naročilo za izvedbo del za izgradnjo novega potniškega terminala T2. Na obsežno javno naročilo mednarodnega značaja, ki mu jih bo sledilo še od sedem do deset, se je v predpisanem roku odzvalo sedem prijaviteljev.

 Na javnem odpiranju prispelih prijav, ki je bilo opravljeno danes ob 12:30 na sedežu družbe, je bilo ugotovljeno, da se bodo za izvedbo gradbeno-obrtniških del potegovala naslednja podjetja: SGP Pomgrad iz Murske Sobote, Zagorje Tehnobeton/LJG, Hrvaška, OHL ŽS, a.s., Češka Republika, LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET, a.s., Turčija, Begrad d. d., Novo mesto, IMOS, d.d., Ljubljana in Strabag, d.o.o., Ljubljana.

Postopek izbire izvajalca je večstopenjski. Današnjemu odpiranju bo sledilo še: ugotavljanje izpolnjevanja osnovnih, tehničnih in finančnih pogojev iz razpisa, zbiranje finančnih ponudb in pogajanja o ceni. Z razpisom bo Aerodrom Ljubljana izbral najugodnejšega ponudnika za gradbena in obrtniška dela, električne in strojne inštalacije ter zunanjo ureditev T2. Izbrani izvajalec bo imel po podpisu pogodbe 20 mesecev časa za izvedbo oz. do skrajnega roka, tj. 15. januar 2015.Z obstoječim potniškim terminalom ni več mogoče dosegati zadovoljivih kakovostnih standardov. Novi terminal, ki bo velik 31.200 kvadratnih metrov, bo imel zmogljivost 1800 potnikov na uro. Obstoječi terminal, ki je bil zgrajen leta 1973 in kasneje večkrat rekonstruiran, ima trenutno 13.000 kvadratnih metrov površine. Po izgradnji novega terminala bo delno še v funkciji prometa, delno pa bo preoblikovan za komercialno rabo. Z novim terminalom, katerega vrednost v celoti je ocenjena na 72 milijonov evrov,  dejanska pa bo znana, ko bodo zaključena vsa javna naročila, bodo odpravljena ozka grla, zagotovljena ustrezna varnost letalskega prometa in tudi dodatne površine za komercialno dejavnost. Projekt je skladen s številnimi državnimi in drugimi dokumenti, med drugim s Strategijo razvoja Slovenije, Državnim razvojnim programom, Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije itd.

Financiranje terminala bo predvidoma v 78 odstotkih pokrito z lastnimi in zunanjimi viri Aerodroma Ljubljana, za ostalih 22 pa je Aerodrom v sklepni fazi pridobitve nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gradnja Terminala 2 bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih in je načrtovana že več let. Ob soglasju nadzornega sveta je bila gradnja v letih 2009 in 2010 zadržana zaradi neugodnih gospodarskih razmer in poslovnih težav našega najpomembnejšega poslovnega partnerja. Do leta 2017 Aerodrom Ljubljana predvideva za 117 milijonov evrov investicij, poleg terminala sta načrtovani še izgradnja manjšega logističnega centra v letu 2013 in tovornega terminala v letih 2014 in 2015.


Brnik, 5. 11. 2012