DomovMediji

Sprememba mesta javnih objav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo za javnost.

Družba obvešča javnost, da bo v prihodnje v skladu s Statutom družbe in Pravili Ljubljanske borze d.d. objavljala sporočila za javnost v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze d.d.: http://www.ljse.si/ v sklopu  sistema elektronskega obveščanja SEOnet.

 

Uprava družbe