Dne 01 FEB 2002 je Predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d.d. gospod Vinko Može na slovesni podelitvi v..."/>

DomovMediji

Nagrada GZ Slovenije Vinku Možetu za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Dne 01 FEB 2002 je Predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d.d. gospod Vinko Može na slovesni podelitvi v Cankarjevem domu prejel Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke . Nominacija za to prestižno nagrado je bila utemeljena z naslednjo obrazložitvijo:

"Nagrajenec za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2001 Vinko Može se je rodil 29. februarja 1948 v Štorjah pri Sežani. Diplomiral je na Gradbeni fakulteti ljubljanske univerze in za diplomsko delo dobil tudi Prešernovo priznanje. Nato se je zaposlil v Upravi milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve, kjer je devet let vodil oddelek za varnost prometa. Od leta 1987 pa je direktor in potem predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, ki mu je vtisnil neizbrisen osebni pečat.

Ljubljansko letališče je bilo tedaj namreč že pretesno za naraščajoče potrebe zračnega prevoza. Z Možetom pa se je začel investicijski ciklus, ki traja še danes. Že ena prvih njegovih odločitev da gredo v obnovo obstoječega letališkega kompleksa, ne pa v tehnološko in ekonomsko neracionalno izgradnjo novega, južnega terminala, kar je bilo predvideno v takratnih družbenih planih je zakoličila brniško zgodbo o uspehu. Letališče se je v tem času korenito in vsestransko spremenilo. Po vseh sestavinah, od urejenosti do tehnološke opremljenosti, je bil storjen tako rekoč velikanski korak naprej. Ljubljansko letališče je danes opremljeno, organizirano in kadrovsko usposobljeno za sprejem in odpravo potnikov, blaga in letal v najbolj zahtevnih meteoroloških pogojih 24 ur na dan. Čeravno se po mednarodni kategorizaciji uvršča med manjša, regionalna letališča, se lahko po raznovrstnosti in kakovosti storitev ter tehnični opremljenosti primerja z najsodobnejšimi letališči v Evropi.

Aerodrom Ljubljana je pod Možetovim vodstvom uspešno prebrodil težave, ki so mu jih povzročile gospodarska kriza v nekdanji državi, vojna za osamosvojitev Slovenije ter gospodarske posledice razpada prejšnje države. Po številu opravljenih operacij letal je danes obseg prometa že presegel tistega iz osemdesetih let. Podjetje je uspešno izpeljalo izjemno zahtevne postopke lastninskega preoblikovanja ter se januarja 1997 z vpisom v sodni register dokončno preoblikovalo iz družbenega podjetja v delniško družbo. Aerodrom Ljubljana posluje kot povsem samostojno podjetje, ki že dolgo ne more več računati na državno podporo. Podjetje tako iz lastnih zasluženih sredstev zagotavlja nadaljnje širjenje in posodabljanje letališke infrastrukture, optimalno varnost zračnega prometa na letališču, pa tudi primeren donos za svoje delničarje. Investicijske odločitve so bile usmerjene v stalno povečevanje prihodka in dobička podjetja. Izjemnega pomena za razvoj družbe je bila tudi odločitev, da upravljalec letališča poleg osnovnih aeronavtičnih dejavnosti razvija tudi donosnejše neprometne komercialne dejavnosti. Slednje danes prinašajo že skoraj polovico prihodka na ljubljanskem letališču in so tako nepogrešljiv vir sredstev za nadaljnji razvoj osnovnih dejavnosti. Skratka, delničarji so lahko s svojo naložbo zadovoljni, saj je donosnost kapitala dosegla skoraj deset odstotkov in se je v zadnjih petih letih malone potrojila. Družba je sprejela tudi strategijo razvoja do leta 2005 z vizijo do leta 2010.

Število zaposlenih v družbi Aerodrom Ljubljana se je v letih 1996-2000 povečalo le za devet odstotkov, čeravno se je v istem obdobju število operacij letal povečalo kar za 64 odstotkov, število potnikov pa za 38 odstotkov. Zavedajo se, da so kadri bistveni nosilci razvoja, zato je v različne oblike izobraževanja vključena večina zaposlenih.

Aerodrom Ljubljana v celoti izpolnjuje stroge mednarodne standarde kakovosti v zračnem prometu. Pri pripravi obrokov za letala je družba v postopku uvajanja mednarodnega standarda HACCP, ki je po zahtevnosti enakovreden ISO standardom kakovosti. Družba je še posebej ponosna na prestižno nagrado za izrazit in viden prispevek varnosti zračnega prometa, ki jo je Aerodrom Ljubljana prejel na lanskem mednarodnem simpoziju varnosti zračnega prometa v Miamiju.

Vodstvene kvalitete Vinka Možeta pa so morda najbolj očitno prišle do izraza v času zapletenega, kar petletnega sprejemanja novega zakona o letalstvu. Može se je moral izkazati tudi kot spreten in obenem dovolj nepopustljiv pogajalec v pogovorih s pripravljalci zakona ter drugimi zainteresiranimi poslovnimi subjekti. Kako zapletene in naporne so bile te razprave, najbolje kaže dejstvo, da je Vinko Može šele v tretji obravnavi zakona uspel prodreti s temeljnim načelom organizacije sodobnih evropskih letaliških podjetij, se pravi, da mora biti na letališču le en gospodar oziroma skrbnik usklajenega delovanja in razvoja vseh letaliških subjektov. V veliki meri prav po Možetovi zaslugi sta bila tako zagotovljena dolgoročna poslovna perspektiva družbe Aerodrom Ljubljana pa tudi varnost zračnega prometa v Sloveniji sploh."