Ljubljansko letališče se sproti prilagaja zahtevam naraščajočega mednarodnega prometa in vse strožjim..."/>

DomovMediji

Razširjena letališka ploščad

Ljubljansko letališče se sproti prilagaja zahtevam naraščajočega mednarodnega prometa in vse strožjim ekološkim standardom. Zato smo se odločili v letu 2001 razširiti in modernizirati letališko ploščad za dodatnih 17.700 m2. S to razširitvijo smo pridobili dve dodatni parkirni poziciji za letala kategorije 'C' (razpetin krila 34,4 m tipa Airbus A320) in nove pozicije za parkiranje manjših letal splošnega letalstva.

Z novo pridobitvijo meri sedaj letališka ploščad 102.125 m2 in obsega 13 samostojnih parkirnih mest.

Novi dve parkirni poziciji sta bili konec leta dograjeni na jugozahodnem robu ploščadi, v neposredni bližini terminala za sprejem in odpravo tovora. Tako ju bomo s pridom koristili tudi za parkiranje in oskrbo večjih tovornih letal, saj bo zaradi krajše razdalje do terminala oskrba letala potekala še hitreje.

Za potrebe zimskega prometa je ena od novih pozicij opremljena za izvajanje postopkov razledenitve in protiledenja letal. Le ta povsem ustreza strogim evropskim zahtevam za varovanje okolja. Pozicija je ločena od ostale ploščadi s sistemom odtokov in drenažnih cevi, povezanih s podzemnim zbiralnikom tekočin, ki se uporabljajo v teh specifičnih postopkih. V poletni sezoni pa je ta pozicija lahko namenjena tudi za potrebe splošnega letalstva, saj omogoča parkiranje dvanajstih športnih in poslovnih letal z razpetino kril do 12,2 metra.

Za osvetlitev ploščadi so bili postavljeni novi reflektorski stebri. Obnovljeno je bilo tudi hidrantno omrežje ploščadi