DomovMediji

Poročilo s srečanja z delničarji

V četrtek, 29. novembra,  je Aerodrom Ljubljana, d. d. organiziral srečanje z delničarji in zainteresirano javnostjo. Delničarjem je bilo predstavljeno sicer javno že objavljeno poslovanje družbe od januarja do septembra 2012 z oceno do konca leta, analiza gospodarskega okolja in trgov, kjer deluje Aerodrom Ljubljana, uprava pa je spregovorila tudi o statusu projekta novi potniški terminal T2.

Delničarjem so bili poglobljeno predstavljeni razlogi za padec prometa  v tekočem letu in druga odstopanja od načrta. Kljub manjšemu prometu družba predvsem zaradi učinkovitega obvladovanja stroškov, boljšega poslovanja v segmentih, ki niso vezani neposredno na promet, in zaradi nekaterih izrednih prihodkih v preučevanem obdobju beleži dober finančni rezultat z dobičkom, ki je štiri odstotke nad načrtom. Predsednik uprave, Zmago Skobir, je pojasnil, da se je padanje prometa v zadnjem kvartalu ustavilo in da bo družba tekoče leto kljub padcu prometa zaključila nekoliko pod načrtom, še vedno pa z več kot petimi milijoni evrov dobička.

Prihodnje napovedi glede rasti prometa so bolj zadržane kot pa je to bilo pred nekaj leti, kljub temu pa analize letališč, letalskih prevoznikov in proizvajalcev letal kažejo pozitivne trende. Konkretno v Evropi se v naslednjih dveh desetletjih pričakuje od dve do štiri odstotna povprečna letna rast. Ob tem je treba upoštevati, da je letalstvo zelo občutljivo na krize vseh vrst, zato je zanj značilen cikličen razvoj z izrazitimi obdobji rasti in padcev. Pri načrtovanju poslovnega in infrastrukturnega razvoja Aerodrom Ljubljana poleg omenjenih analiz upošteva tudi rast GDP, obseg tujih investicij, turistične napovedi, dejavnost konkurentov in domačega letalskega prevoznika. Ta je trenutno največji poslovni partner družbe, ki pa, po zagotovilih uprave, tudi v primeru stečaja ne more dolgoročno ogroziti poslovanja družbe. Potreba po mobilnosti se bo povečevala, zračni promet pa bo vedno bolj konkurenčen in dostopen.

Na podlagi prihodnjega razvoja prometa in poslovanja so v Aerodromu Ljubljana še vedno prepričani, da je gradnja drugega potniškega terminala kljub trenutnemu padcu prometa prava razvojna smer. Menijo, da bo letališče doseglo zastavljene cilje po dveh milijonih oskrbljenih potnikov letno, vendar nekaj let kasneje, kot je bilo predvideno.  Pojasnili so tudi, da ima sedaj Aerodrom Ljubljana za gradnjo terminala na voljo nepovratna sredstva evropskega kohezijskega sklada, s katerimi bodo financirali 22 odstotkov celotne investicije, ostalo bodo pokrili z lastnimi in zunanjimi sredstvi. Ocenjujejo, da bo končna vrednost investicije nižja od prvotno načrtovane, končna cena bo znana, ko bodo zaključeni vsi javni razpisi in izbrani izvajalci del. Na prvo objavljeno javno naročilo za gradbeno-obrtniška dela se je odzvalo sedem prijaviteljev. Do konca naslednjega leta mora Aerodrom Ljubljana izpeljati vse razpise (predvidevajo jih od sedem do deset) in skleniti vse pogodbe, terminal pa mora biti v funkciji pred sezono leta 2015.

Brnik, 30. 11. 2012