DomovMediji

Sklic 17. redne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicuje 17. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo v četrtek, 6. 6. 2013, ob 13. uri in pet minut v konferenčni dvorani upravne stavbe Aerodroma Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.

Vabilo za 17. sejo skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe ter pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so objavljeni tudi na spletni strani Aerodrom Ljubljana v zavihku Vlagatelji/Skupščine.

Brnik, 6. 5. 2013