DomovMediji

Podpisana pogodba o sofinanciranju projekta novega potniškega terminala

Uprava Aerodroma Ljubljana - Zmago Skobir, predsednik uprave in Bernarda Trebušak, članica uprave, ter minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač, so danes podpisali Pogodbo o sofinanciranju projekta izgradnje novega potniškega terminala Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Terminal naj bi bil zgrajen in predan v uporabo spomladi 2015.

Podpis pogodbe o sofinanciranju je sledil decembra 2012 izdani odločbi Evropske komisije o dodelitvi nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izgradnjo novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V celotni vrednosti projekta je evropska komisija odobrila okvirno 22-odstotno stopnjo sofinanciranja, ostala sredstva pa bo družba zagotovila iz lastnih sredstev in z najemom bančnih posojil.

V okviru projekta novega potniškega terminala je trenutno v teku mednarodno javno naročilo za izbiro ponudnika za gradbena in obrtniška dela, električne in strojne inštalacije, ki je sicer v primerjavi s sedmimi do desetimi, ki bodo še sledili, najbolj obsežno. Izbrani izvajalec bo imel po podpisu pogodbe 20 mesecev časa za izvedbo. Pred kratkim je bilo objavljeno tudi javno naročilo za projektna dela celovite obnove obstoječega potniškega terminala letališča.

Z novim terminalom bodo odpravljena ozka grla, zagotovljena ustrezna varnost letalskega prometa in tudi dodatne površine za komercialno dejavnost. Obstoječi potniški terminal namreč ne omogoča več doseganja zadovoljivih kakovostnih standardov. V bolj obremenjenih urah dneva in mesecih leta je že danes premajhen, glede na predvidene trende v letalskem prometu pa se bo število potnikov povečevalo in po predvidevanjih najkasneje v petih letih ponovno doseglo število potnikov iz leta 2008, ko jih je čez letališče letno potovalo blizu 1,8 milijona. Novi terminal, ki bo velik 31.200 kvadratnih metrov, bo imel zmogljivost 1800 potnikov na uro. Obstoječi terminal, ki je bil zgrajen leta 1973 in kasneje večkrat rekonstruiran, ima trenutno 13.000 kvadratnih metrov površine. Po izgradnji novega terminala bo delno še v funkciji prometa, delno pa bo preoblikovan za komercialno rabo.

Gradnja T2 bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih in bo sovpadala z drugimi razvojnimi projekti na letališču, med drugim je načrtovana gradnja novega tovornega terminala, postavitev skladiščno-logističnega objekta in prestavitev glavne ceste mimo letališča.

Brnik, 21. 1. 2013