DomovMediji

17. seja skupščine Aerodroma Ljubljana

Včeraj je na sedežu družbe potekala 17. seja skupščine delničarjev. Med drugim so delničarji odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2012 in o novih članih nadzornega sveta.

Na skupščini je bil podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Lastniki prednostnih participativnih kosovnih delnic Aerodroma Ljubljana so upravičeni do dividende v višini 0,74 evra na delnico, lastniki navadnih kosovnih delnic pa 0,63 evra bruto na delnico.

Na skupščini so izvolili tudi novi nadzorni svet družbe. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne veljati 9. 7. 2013, so bili za nadzornike imenovani: Peter Marn, Peter Grašek, Milan Perović in Nina Mauhler. Dva člana sta bila v nadzorni svet na predlog zaposlenih Aerodroma Ljubljana, d. d., imenovana že pred skupščino, to sta Drago Čotar in Tadeja Strupi. 

Skupščina se je seznanila tudi z investicijo v novi potniški terminal.

Vsebina sprejetih sklepov se nahaja v prilogi.

Brnik, 7. 6. 2012