DomovMediji

Aerodrom Ljubljana prejel certifikat za Evropsko zeleno pisarno

Družba Aerodrom Ljubljana je svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov njenih dejavnosti na okolje nadgradila z ukrepi za ozelenjevanje pisarne. Od nedavnega se lahko tako pohvali s certifikatom Evropske zelene pisarne, kmalu pa upa tudi na čim boljšo uvrstitev na tekmovanju na evropski ravni.

Okoljska politika družbe Aerodrom Ljubljana je bogatejša za zelene prakse na področju pisarniške dejavnosti. Sistematično vpeljevanje teh je temeljilo na skrbni raziskavi prednosti in pomanjkljivosti obstoječega ravnanja. Z osveščanjem in spodbujanjem zaposlenih k odgovornemu odnosu do okolja tudi v pisarni ter uvajanju novih ukrepov na tem področju so se zavezali k še učinkovitejši rabi naravnih virov, ravnanju z odpadki, večji kakovosti zraka v zaprtih prostorih, trajnostni politiki nabave sredstev in materiala ter večji rabi trajnostnih oblik prevoza.

Zg. Brnik, 15. 7. 2013