DomovMediji

V upravo Aerodroma Ljubljana imenovan tretji član

Nadzorni svet družbe je na današnji, 2. seji v skladu z osemindvajsetim členom statuta družbe sprejel sklep o imenovanju tretjega člana uprave Aerodroma Ljubljana, d. d. Predsedniku uprave, Zmagu Skobirju, in članici uprave, Bernardi Trebušak, se bo kot član uprave pridružil dr. Iztok Podbregar, ki je bil imenovan za petletno mandatno obdobje z začetkom 1. 8. 2013.

»Nadzorni svet družbe je ocenil, da je potrebno trenutno upravo okrepiti, predvsem v smislu predvidene spremembe lastništva in investicije v novi potniški terminal. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je v upravljanju Aerodroma Ljubljana, je izjemno pomemben del kritične infrastrukture in omenjena dejavnika, prodaja državnega deleža in morebitna investicija v letališko infrastrukturo, zahtevata pri upravljanju družbe dodatna znanja in naloge, ki jih bo tričlanska uprava lažje zmogla,« je imenovanje novega člana uprave po seji komentiral Milan Perović, predsednik nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana.

Dr. Iztok Podbregar, rojen 14. 8. 1962 v Celju in s stalnim bivališčem v Hraščah pri Postojni, je izkušen na področju letalstva in varnosti ter upravljanja kritične infrastrukture. Je redni profesor in doktor znanosti organizacije in menedžmenta, z bogatimi izkušnjami s področja strateškega in kriznega menedžmenta, metod in tehnik pogajanj ter kadrovskega menedžmenta in varnosti.

Nadzorni svet je na seji tudi podprl odločitev uprave za sklic skupščine, ki bo predvidoma 30. 8. 2013 in na kateri bodo delničarji odločali o investiciji v novi potniški terminal.

Zg. Brnik, 17. 7. 2013