DomovMediji

Zadovoljstvo potnikov tokrat merimo ob prijavi na let

Potniki ljubljanskega letališča lahko ocenjujejo, kako so zadovoljni s prejeto storitvijo ob prijavi na let. Priročna merilna naprava "HappyOrNot", ki jo je bilo mogoče med poletjem najti na varnostno-kontrolni točki, se zdaj nahaja v prostoru za prijavo na let. S pritiskom na gumb, ki označuje štiri različne ravni zadovoljstva, lahko enostavno in hitro izrazijo svoje mnenje glede kakovosti prejete storitve.

Izjemna prednost nove metode merjenja zadovoljstva je ta, da omogoča merjenje zadovoljstva neposredno po določeni aktivnosti potnika.Aerodrom Ljubljana želi s pomočjo novega načina pridobivanja povratnih informacij potnikov še učinkoviteje meriti njihovo zadovoljstvo. Družba sicer zadovoljstvo potnikov in obiskovalcev letališča redno meri z anketiranjem ter sistematičnim spremljanjem pritožb in pohval. Ugotovitve bodo dobrodošle pri snovanju novih ali izboljševanju obstoječih storitev in ponudbe, zagotavljanju najvišje ravni kakovosti na tem področju ter s tem ustvarjanju bogatejše izkušnje potnikov in obiskovalcev ljubljanskega letališča.

Zg. Brnik, 9. december 2013